40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

Citaat 1: Je handen openen

Een citaat van Henri Nouwen over bidden:

“Bidden is je handen openen voor God. Het is een langzaam opgeven van de krampachtigheid waarmee je je handen dichtgeknepen hield én een toenemende bereidheid je bestaan te aanvaarden, niet als een bezit dat verdedigd, maar als een gave, die ontvangen moet worden.”

“Bidden is daarom allereerst een levenshouding, die je in staat stelt te midden van deze wereld een stilte te vinden, waarin je ontvankelijk wordt voor de beloften van God en hoop vindt voor jezelf, je medemens en de gemeenschap, waarin je staat. Biddend ervaar je God in een zachte bries, in de nood en vreugde van je medemens, in de eenzaamheid van je eigen hart.”

Henri Nouwen (1932-1996) was een Nederlands katholiek priester, hoogleraar aan de universiteiten van Yale en Harvard. In 1988 sloot hij zich aan bij de Arkgemeenschap in Toronto. Hij schreef vele boeken over spiritualiteit zoals Met open handen waaruit de hierboven geciteerde passages komen.

Bekijk ook de geloofsimpuls en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Citaten"