40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

Citaat 3: Schakel in een keten

Citaat van John Henry Newman.

“God heeft mij geschapen om een bepaalde dienst voor Hem te verrichten. Hij heeft mij een werk opgedragen dat Hij niet aan een ander heeft opgedragen. Ik heb mijn zending. Misschien zal ik die zending nooit in dit leven kennen, maar ik zal ze kennen na dit leven.
Ik ben een schakel in een keten, sta in relatie met andere personen. Hij heeft mij niet voor niets geschapen. Ik zal goed doen en zal zijn werk doen. Ik zal de waarheid verkondigen op mijn eigen plaats en Hem dienen in mijn staat en stand.
Daarom zal ik Hem vertrouwen. Wat of waar ik ben, ik kan nooit weggeworpen worden. Ben ik ziek dan kan mijn ziekte Hem dienen; ben ik bedroefd dan kan mijn droefheid Hem dienen. Mijn ziekte, mijn droefheid zijn misschien noodzakelijke middelen voor een of ander groot doel dat niemand onzer kent. Hij doet niets tevergeefs. Hij kan mijn leven verlengen, Hij kan het verkorten. Hij weet wat Hij voorheeft. Hij kan mijn vrienden wegnemen, mij neerslachtig maken, de toekomst voor mij verborgen houden. Maar Hij weet wat Hij voorheeft. Amen.”

John Henry Newman (1801-1890) was een Engelse theoloog, geleerde en dichter. Eerst was hij anglicaans en later een katholiek priester. Hij was een belangrijke figuur in de religieuze geschiedenis van Engeland in de 19e eeuw. Hem wordt een grote invloed toegeschreven op het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Paus Franciscus heeft hem in 2019 heiligverklaard.

Bekijk ook de geloofsimpuls en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Citaten"