40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

Citaat 5: beoordeeld in het licht van de effecten ervan

Augustinus (354-430) en de veertigdagentijd

Augustinus is bekend vanwege zijn prachtige autobiografie, de Belijdenissen. Er zijn ook zijn veel preken van hem bewaard gebleven, waaronder enkele over de veertigdagentijd. Hier een citaat uit een ervan: “Hoe kunt u dat wat u zich in onthouding ontzegt, beter besteden dan door het in barmhartigheid te geven?”

We worden tijdens de veertigdagentijd uitgenodigd om meer te geven aan de armen, om meer te doen aan ‘distributieve rechtvaardigheid’. De bisschoppen van de US gaven hiervan in 1986 de volgende omschrijving: “Distributieve rechtvaardigheid vereist dat de toewijzing van inkomen, rijkdom en macht in de samenleving wordt beoordeeld in het licht van de effecten ervan op personen wier materiële basisbehoeften niet worden vervuld.”

Bekijk ook de geloofsimpuls en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Citaten"