40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

Citaat 6: mee-lijden

God kan niet lijden, maar Hij kan wel mee-lijden (Bernardus van Clairvaux)

Menszijn brengt onvermijdelijk lijden met zich mee: lijden met de ander; lijden voor anderen; lijden omwille van de waarheid en de gerechtigheid; lijden uit liefde. Maar de vraag komt op: “Kan ik dat? Is mij de waarheid zwaarwegend genoeg dat zij het loont ervoor te lijden?”

Het christelijk geloof heeft in de mens op een nieuwe manier en op een nieuwe diepte het vermogen vrijgemaakt om te lijden. Het heeft ons laten zien dat waarheid, gerechtigheid en liefde niet slechts idealen zijn. Het heeft ons laten zien dat God, de waarheid en de liefde in Persoon, voor ons en met ons wilde lijden.

Van Bernardus van Clairvaux is de schitterende uitdrukking: (…) “God kan niet lijden, maar Hij kan wel mee-lijden.” De mens is God zoveel waard, dat Hij Zelf mens geworden is, om met de mens te kunnen mee-lijden, reëel, in vlees en bloed, zoals ons getoond wordt in het lijdensverhaal van Jezus.

Van daaruit is in alle menselijke lijden Iemand binnengetreden die mee-lijdt, mee-draagt. In alle lijden is van daaruit (…) de troost van de mee-lijdende liefde van God aanwezig en daarmee is de ster van de hoop opgegaan.

(naar Benedictus XVI, Spe Salvi, par. 39)

Bekijk ook de geloofsimpuls en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Citaten"