40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

dinsdag 28 maart 2023

Ignatiaans Bidden

“Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2023

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. Uit het diepste diep roep ik U aan

Uit het diepste diep roep ik U aan, Heer; ach, Heer, hoor wat ik zeg, Luister toch naar mijn bidden en smeken. (Psalm 130:1)

2. Leidraad voor het gebed

Oefening baart kunst! De gevoeligheid voor de fluisterstem van God terwijl je bidt met een tekst uit de Bijbel kun je ontwikkelen. Je gebedshouding speelt hierbij een belangrijke rol. Niet alleen je fysieke lichaamshouding, maar ook je spirituele houding. Velen zien je ‘leegmaken’ als een belangrijke eerste stap.

3. Begin van het gebed

Aarzel niet om God aan het begin te vragen je te helpen je open te stellen voor zijn Woord. Vraag Hem je oren te geven om te horen, ogen om te zien, emoties om te voelen…

4. Bijbeltekst voor vandaag, dinsdag 28 maart: uit Johannes 8:21-30

‘Maar wie bent U dan?’ vroegen (de Farizeeën). Daarop zei Jezus: ‘Niets anders dan wat Ik u aldoor zeg dat Ik ben.’

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

De toon van het Evangelie volgens Johannes is heel anders, meer mystiek dan dat van de drie andere. Onderdeel daarvan is dat Johannes speelt met licht en donker – denk aan een Rembrandtschilderij. Om de mystieke (‘verborgen’) toon van dit Evangelie op te pakken, is een bepaalde instelling vereist.

Misschien helpt de volgende vergelijking. Op een vraag probeer je doorgaans een antwoord te vinden; een mysterie ‘bewoon je’. Dat wil zeggen: je draagt het met je mee en je hoopt dat het geleidelijk aan duidelijker zal worden. Ondertussen: richt je op de woorden, verzen, passages die je nu raken.

Uit het citaat van vandaag blijkt dat ook Jezus’ tijdgenoten wel moeite hadden om Hem (meteen) te begrijpen. We wisten al dat Jezus vaak sprak in parabels die geworteld waren in een landbouwsamenleving. Jezus’ goede bedoelingen ten spijt spreken die ons tegenwoordig ook niet als vanzelfsprekend aan.

6. Einde van het gebed

Neem vijf minuten de tijd om je gebed af te ronden (iets voor de wekkerfunctie op je smartphone?). Roep nog kort de momenten op waarop je biddend met je zintuigen verrast werd; waarop God je verraste.

7. Terugblik op het gebed

God heeft je geschapen, niet alleen met een ziel, je verstand, je inbeeldingsvermogen, maar ook met een lichaam en ook je zintuigen. Het is in orde om al die aspecten van je persoon te gebruiken bij het bidden. Wees alert en houd je bevindingen vast.

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 6: Sociale leer van de katholieke Kerk (6/7) (lees meer)

Citaat 6: mee-lijden (lees meer)

Gebedstip 6: Het levensgebed (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"