40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

donderdag 6 april 2023

Ignatiaans Bidden

“Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2023

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten?

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten. (Psalm 22:2)

2. Leidraad voor het gebed

Uit de geloofsbelijdenis: “(Jezus,) die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden …” Al deze aspecten van Jezus’ leven zullen deze week bij ons langskomen.

3. Begin van het gebed

Misschien dat je je afvraagt of je niet overweldigd zult worden door al die gebeurtenissen in de Goede Week. Stop deze ongerustheid niet weg, maar vraag God om je te helpen Jezus stap voor stap te begeleiden op zijn lijdensweg.

4. Bijbeltekst voor vandaag, donderdag 6 april: uit Johannes 13:1-15

Voorheen hield Hij al van degenen die Hem in de wereld toebehoorden, maar nu zou Hij hun zijn liefde betonen tot het uiterste.

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Vandaag is het Witte Donderdag, de dag waarop de christenen de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen herdenken. Jezus sprak toen ook de hierboven geciteerde woorden.

Opvallend: Johannes legt, in tegenstelling tot de andere evangelisten, de aandacht niet op het avondmaal, maar veel meer op de voetwassing door Jezus.

De voetwassing is heel geschikt voor ignatiaans bidden. Beeld je in dat Jezus jouw voeten wast, of dat jij de voeten van iemand (van Jezus?) wast. Voel je het water stromen? Is het water koud of warm? Droog je de voeten af? Via de zintuigen kun je komen op een meer affectief niveau. Jezus gaat hier weer ver: Hij doet slavenwerk.

6. Einde van het gebed

Op elk punt in de Goede Week – blijde intocht, vriendenmaal, arrestatie in de nacht, rechtbank, kruisweg, Golgotha, bij het graf – onderhoud de band met Jezus. ‘In voorspoed en in tegenspoed, in rijkdom en in armoede…’

7. Terugblik op het gebed

Lukte het je om bij de scène te blijven waar je je op wilde focussen? Om bij Jezus te blijven? Nu is het moment om de betreffende etappe in het licht van Pasen, van Jezus’ overwinning op de dood, te plaatsen en hiervoor te bedanken.

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 7: Sociale leer van de katholieke Kerk (7/7) (lees meer)

Citaat 7: Gelukkige schuld? (lees meer)

Gebedstip 7: Je spiritueel dagboek (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"