40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

donderdag 9 maart 2023

Ignatiaans Bidden

“Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2023

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. naar het land dat Ik u zal aanwijzen

De Heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat Ik u zal aanwijzen.’ (Genesis 12:1)

2. Leidraad voor het gebed

Wat is het tegendeel van ‘geloof’? Niet zozeer ‘ongeloof’, maar eerder ‘angst’, vooral omdat angst dieper gaat, emotioneler is. In de Evangelielezing van de zondag van deze week horen we Jezus zeggen: ‘Sta op en wees niet bang!’ (Matteüs 17:7)

3. Begin van het gebed

Stel je voor dat God naar je kijkt en… glimlacht. Een mooi psalmrefrein kan hierbij helpen. Denk eens aan: Psalm 34:6. ‘Wie naar Hem opzien, stralen van geluk.’ Er is een mooi Taizé refrein op gemaakt: ‘Qui regarde vers Lui resplendira.’ Hier kan je het beluisteren op YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=L1WKf6FgzcQ

4. Bijbeltekst voor vandaag, donderdag 9 maart: uit Lucas 16:19-31

Er was een rijk man, die gekleed ging in purper en het fijnste linnen, en elke dag uitbundig feestvierde.

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

De activiteiten van Jezus terwijl Hij rondtrekt in Palestina worden wel samengevat met: leren, preken, helen. Bij het helende aspect denk je vast aan de genezingen door Jezus. Komt bij de prekende Jezus de bergrede bovendrijven? Vandaag horen we Jezus die leert, onderwijst met behulp van, zoals zo vaak, een parabel; dit keer over een superrijke men die het er goed van neemt.

Rijkdom op zich is niet slecht, maar het is belangrijk de armen niet te vergeten. Zij die materieel in goeden doen zijn, hebben de plicht om zorg te dragen voor hen die het minder goed hebben. Zo komen we tot een herverdeling van de rijkdom; beoefenen we wat ‘distributieve rechtvaardigheid’ wordt genoemd. Dit is een belangrijk aspect van het sociaal denken van de Kerk.

6. Einde van het gebed

Het is vruchtbaar om je gebed af te sluiten met een gesprek ‘als met een vriend’. Ignatius van Loyola denkt aan een gesprek met Jezus, maar een andere gesprekspartner kan ook. Mogelijke gesprekspunten zijn: Wat is er tijdens het gebed gegroeid? Wat neem je mee? Waar ben je dankbaar voor?

7. Terugblik op het gebed

Maak een paar aantekeningen: vaak voldoen enkele trefwoorden. Al schrijvend reflecteer je op je gebed. Bovendien kun je ze nog eens nalezen als voorbereiding op een uitwisseling met je gebedsgroepje, met je begeleider…

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 3: Sociale leer van de katholieke Kerk (3/7) (lees meer)

Citaat 3: Schakel in een keten (lees meer)

Gebedstip 3: hoe Gods Woord je verrast (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"