40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

Gebedstip 5: Terugblik op je gebed

H – De terugblik op je gebed

De terugblik op je gebed, de voorbije dag, je leven gaat veel dieper dan het opnieuw bekijken van een video. Je kijkt naar wat je hebt meegemaakt met de ogen van het geloof, terwijl je luistert met je hart.

De bedoeling is om God op het spoor te komen zodat je beter de weg kunt gaan die Hij met jou gaat. De sporen die het gebed in je nalaten, zijn signalen van God. Komen dezelfde signalen regelmatig terug, dan groeit er een zekerheid over de manier van leven die Hij voor je verlangt.

Als je kiest om Jezus achterna te gaan, komt er vaak eerst een periode van diepe vrede en vreugde. Maar vaak treedt daarna een zekere onrust op, gevolgd door ontmoediging. Hoe ga je daarmee om? Enkele tips:

Als je concludeert dat de oorzaak bij jou ligt, dan kun je wellicht door een bepaalde actie te nemen een positieve dynamiek opstarten. Bijvoorbeeld: je nam je weken geleden voor om een zieke vriend te bezoeken. Voeg daad bij woord!

Of probeer aan die negatieve situatie een positieve duiding te geven, deze te beleven als een test: Hoe ruimhartig ben ik tegenover God als het mij niet goed gaat? Het ‘uithouden’ tijdens moeilijke momenten kan je geloof uitzuiveren en verdiepen.

Neem nooit een belangrijke beslissing in een negatieve periode; je riskeert dan een foute beslissing te nemen. Doe iets wat in de tegengestelde richting gaat dan waarin de negativiteit je duwt. Zo breng je een andere dynamiek op gang.

In een moeilijke periode ben je kwetsbaarder, maar daar kun je je tegen wapenen. Probeer in een tijd dat het je goed gaat je te oefenen in weerbaarheid, zelfkennis; vooral waar je grenzen liggen. Probeer deze te aanvaarden en te respecteren. Alleen zó kan je ze geleidelijk aan een beetje verleggen.

Bekijk ook de geloofsimpuls en het citaat van deze week.

Terug naar "Gebedstips"