40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

Geloofsimpuls week 2: Sociale leer van de katholieke Kerk (2/7)

Het doel van de katholieke sociale leer is volgens paus Benedictus XVI: de rede te zuiveren en om hier en nu bij te dragen aan het erkennen en bereiken van wat juist is.

Volgens Johannes Paulus II vormen menselijke waardigheid, solidariteit en subsidiariteit de hoekstenen van de sociale leer. Deze fundamenten vinden op hun beurt weer hun oorsprong in de joodse wet, de boeken van de oudtestamentische profeten en de lessen van Jezus Christus uit het Nieuwe Testament.

Paus Franciscus: “De sociale leer van de Kerk heeft niet alle antwoorden, maar ze heeft wel enkele principes die tijdens deze reis kunnen helpen om de antwoorden te concretiseren, principes die nuttig zijn voor zowel christenen als niet-christenen.”

Bekijk ook het citaat en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Geloofsimpulsen"