40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

Geloofsimpuls week 6: Sociale leer van de katholieke Kerk (6/7)

Leo XIII (1810-1903) was paus van 1878 tot aan zijn dood in 1903. Hij staat bekend om zijn inzet voor de bepaling van de positie van de katholieke kerk met betrekking tot het moderne denken.

In zijn beroemde rondzendbrief Rerum Novarum uit 1891 schetste Leo het recht van arbeiders op een eerlijk loon, veilige werkomstandigheden en de vorming van vakbonden, terwijl hij de rechten van eigendom en vrij ondernemerschap bevestigde.

Hij verzette zich tegen zowel het socialisme als het laissez-faire-kapitalisme.

“Er moet niet worden aangenomen dat de Kerk haar energie zo concentreert op de zorg voor zielen dat ze dingen over het hoofd ziet die betrekking hebben op het sterfelijke en aardse leven.”

Bekijk ook het citaat en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Geloofsimpulsen"