40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

Geloofsimpuls week 7: Sociale leer van de katholieke Kerk (7/7)

In Nederland en Vlaanderen gaven aan het eind van de 19e eeuw met name de priesters Alphons Ariëns (1860-1928) en Adolf Daens (1839-1907) bekendheid aan het katholiek sociaal denken. De eerste zette zich in voor de textielarbeiders in Twente en de tweede voor de arbeiders in Aalst.

Het leven en werk van ‘Priester Daens’, die sterk beïnvloed was door Rerum Novarum van Leo XIII, spreekt nog altijd tot de verbeelding. Louis Paul Boon schreef een roman over hem die in 1992 werd verfilmd en de musical over zijn leven (hernieuwde versie 2020) had veel succes. In 2015 kreeg hij officieel eerherstel van de kant van de Kerk van wie hij tijdens zijn leven veel tegenwerking ondervond.

Op een monument voor Daens in Aalst, onthuld in 1957, staat de volgende uitspraak van Daens: “Slaaf noch bedelaar mag de arbeider zijn. Hij moet een vrij en welvarend man wezen.”

Bekijk ook het citaat en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Geloofsimpulsen"