40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

maandag 13 maart 2023

Ignatiaans Bidden

“Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2023

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. In een droom verscheen een engel van de Heer

Toen ze de wijk genomen hadden, verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte.’ (Matteüs 2:13)

2. Leidraad voor het gebed

Een christen is, kort gezegd, iemand die Jezus als voorbeeld heeft, die Jezus probeert te volgen. Ter geruststelling: dit is een levenslang leerproces; het is nooit ‘af’. Voorwaarde voor groei is wel dat je regelmatig een ontmoeting met Jezus probeert te hebben, bijvoorbeeld door dagelijks tijd vrij te maken voor gebed.

3. Begin van het gebed

In de Bijbel staan talrijke teksten waarin Jezus iemand ontmoet. Jezus zegt dan verbazend vaak: ‘Wat kan ik voor je doen?’ Laat tijdens je gebed Jezus ook jou bevragen en probeer zo ‘jouw verhaal in het Grote Verhaal van God te schuiven’.

4. Bijbeltekst voor vandaag, maandag 13 maart: uit Lucas 4:24-30

En er waren veel melaatsen in Israel ten tijde van de profeet Elisa; toch werd niemand gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Jezus richt de woorden in het bovenstaande citaat tot de bewoners van Nazaret, waar Hij opgroeide. Vele eeuwen eerder genas de profeet Elia een niet-Jood, een heiden van zijn melaatsheid terwijl hij vele zieke geloofsgenoten niet genas. Voor de meeste Joden was dat onverteerbaar; ze verwachtten eerder een voorkeursbehandeling.

Ook Jezus onthoudt zich van een voorkeursbeleid en ook dat viel niet goed bij zijn tijdgenoten. Na Jezus’ dood werd zijn Goede Nieuws actief buiten de grenzen van Palestina verspreid. Dit was geen vanzelfsprekendheid; er werd pas toe besloten na uitgebreid overleg onder de volgelingen van Jezus.

6. Einde van het gebed

Neem de tijd voor het afsluiten van je gebed; net zoals je waarschijnlijk wat tijd nodig hebt gehad om te beginnen met je gebed. Praktisch: zet je wekker enkele minuten voor je geplande eindtijd.

7. Terugblik op het gebed

Bij het noteren van je impressies over de afgelopen gebedsperiode kun je trefwoorden gebruiken, maar ook kleuren, geluiden, weertypes…

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 4: Sociale leer van de katholieke Kerk (4/7) (lees meer)

Citaat 4: De levende mens (lees meer)

Gebedstip 4: Bidden met je zintuigen (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"