40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

maandag 3 april 2023

Ignatiaans Bidden

“Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2023

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten?

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten. (Psalm 22:2)

2. Leidraad voor het gebed

Uit de geloofsbelijdenis: “(Jezus,) die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden …” Al deze aspecten van Jezus’ leven zullen deze week bij ons langskomen.

3. Begin van het gebed

Misschien dat je je afvraagt of je niet overweldigd zult worden door al die gebeurtenissen in de Goede Week. Stop deze ongerustheid niet weg, maar vraag God om je te helpen Jezus stap voor stap te begeleiden op zijn lijdensweg.

4. Bijbeltekst voor vandaag, maandag 3 april: uit Jesaja 42:1, 7

Ziehier, mijn uitverkorene. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Ik vorm u om blinde ogen te ontsluiten, om gevangenen uit de kerker te bevrijden.

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Aan het begin van zijn publieke optreden las Jezus in de synagoge van Nazareth een vergelijkbare passage voor en betrok Hij deze op zichzelf. De dienaar in de passage van vandaag is een voorafkondiging van Jezus.

Een ambassadeur wordt met egards behandeld omdat hij of zij iets afstraalt van wie hem of haar zendt. In die zin zou je iets dergelijks kunnen verwachten met betrekking tot Jezus, de afgevaardigde bij uitstek van God – dat is niet het geval.

Jezus is vooral een dienaar, die met heel weinig tamtam zich vooral beweegt onder de armen. Hij brengt genezing en bevrijding, werkt aan gerechtigheid, maar is zich vooral bewust van zijn band met God die Hem steunt en leidt.

6. Einde van het gebed

Op elk punt in de Goede Week – blijde intocht, vriendenmaal, arrestatie in de nacht, rechtbank, kruisweg, Golgotha, bij het graf – onderhoud de band met Jezus. ‘In voorspoed en in tegenspoed, in rijkdom en in armoede…’

7. Terugblik op het gebed

Lukte het je om bij de scène te blijven waar je je op wilde focussen? Om bij Jezus te blijven? Nu is het moment om de betreffende etappe in het licht van Pasen, van Jezus’ overwinning op de dood, te plaatsen en hiervoor te bedanken.

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 7: Sociale leer van de katholieke Kerk (7/7) (lees meer)

Citaat 7: Gelukkige schuld? (lees meer)

Gebedstip 7: Je spiritueel dagboek (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"