40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

vrijdag 31 maart 2023

Ignatiaans Bidden

“Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2023

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. Uit het diepste diep roep ik U aan

Uit het diepste diep roep ik U aan, Heer; ach, Heer, hoor wat ik zeg, Luister toch naar mijn bidden en smeken. (Psalm 130:1)

2. Leidraad voor het gebed

Oefening baart kunst! De gevoeligheid voor de fluisterstem van God terwijl je bidt met een tekst uit de Bijbel kun je ontwikkelen. Je gebedshouding speelt hierbij een belangrijke rol. Niet alleen je fysieke lichaamshouding, maar ook je spirituele houding. Velen zien je ‘leegmaken’ als een belangrijke eerste stap.

3. Begin van het gebed

Aarzel niet om God aan het begin te vragen je te helpen je open te stellen voor zijn Woord. Vraag Hem je oren te geven om te horen, ogen om te zien, emoties om te voelen…

4. Bijbeltekst voor vandaag, vrijdag 31 maart: uit Psalm 18:2-7

De lasso van de onderwereld lag over mij heen. Ik riep in mijn angst om de Heer. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis.

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

‘Het net van het dodenrijk lag over mij heen’ is een alternatieve vertaling van het hierboven geciteerde vers. Een net komt nog iets beklemmender over dan een lasso; het immobiliseert nog meer en, inderdaad, angst kan een verstijvend effect hebben.

In de lijdensweek staan we stil bij lijden, gevaar, angst – zeer menselijke gevoelens die iedereen kent en Jezus ook. Wanneer we onze angstgevoelens met Hem delen, weet Hij precies waar we het over hebben.

Via Jezus weet God de Vader hoe we ons voelen. Psalm 18 is een uitnodiging om ons in onze angst op Hem te richten, of onze situatie te bekijken vanuit zijn perspectief (‘vanuit zijn paleis’, vers 7). Deze wijdere context geeft misschien lucht en licht.

6. Einde van het gebed

Neem vijf minuten de tijd om je gebed af te ronden (iets voor de wekkerfunctie op je smartphone?). Roep nog kort de momenten op waarop je biddend met je zintuigen verrast werd; waarop God je verraste.

7. Terugblik op het gebed

God heeft je geschapen, niet alleen met een ziel, je verstand, je inbeeldingsvermogen, maar ook met een lichaam en ook je zintuigen. Het is in orde om al die aspecten van je persoon te gebruiken bij het bidden. Wees alert en houd je bevindingen vast.

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 6: Sociale leer van de katholieke Kerk (6/7) (lees meer)

Citaat 6: mee-lijden (lees meer)

Gebedstip 6: Het levensgebed (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"