40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

woensdag 22 februari 2023

Ignatiaans Bidden

“Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2023

Welkom!

Misschien heb je al eerder meegedaan aan een digitale retraite – tijdens de advent of tijdens een eerdere veertigdagentijd – misschien ben je nieuw. In ieder geval: Van harte welkom bij deze digitale ignatiaanse veertigdagen retraite!

Het doel van deze retraite is om je tijdens deze periode die voorafgaat aan het paasfeest te helpen deze tijd anders, meer bewust te beleven. Dit gebeurt aan de hand van: korte bijbelpassages met bijbehorende vragen, mooie citaten met een kort commentaar, praktische gebedstips… – dat zijn de middelen. De middelen zijn er om het doel te dienen. Dat betekent dat het niet verplicht is om al de suggesties op te volgen. Houd het doel voor ogen: met God, met Jezus, met je mederetraitanten, met de hele Kerk optrekken naar Pasen.

We worden uitgenodigd om tijdens de veertigdagentijd meer stil te staan bij hen die het minder goed hebben dan wij, wat meer sociaal betrokken te zijn. In het verlengde hiervan is het speciale thema van de veertigdagen retraite 2023 de sociale leer van de Kerk. Sinds het einde van de 19e eeuw wordt er in de katholieke Kerk systematisch nagedacht over hoe we beter kunnen samenleven; zoals over: de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers, ontwikkelingssamenwerking, de ecologische crisis… – best wel breed en ook internationaal.

Vandaar dat je elke week een impuls kunt verwachten in het kader van het sociaal denken van de Kerk. Ook hier geldt dat het een suggestie betreft. Wordt je gebed hierdoor gevoed, prima – zo niet, ook goed. De redactie is echter blij dit thema voor te stellen. In de eerste plaats omdat het goed past in de veertigdagentijd, maar ook omdat het een aspect van de katholieke kerk betreft dat niet erg bekend is en vaak onverwacht (?) progressief. Laat je verrassen door “het best bewaarde geheim van de Kerk” (Dorothy Day).

Over dat ‘laat je verrassen’ nog een korte opmerking. Wanneer je tijdens je gebed wordt verrast, wees dan alert, want vaak wil God je juist dan iets duidelijk maken. Stap je gebed open en ontvankelijk in; op die manier help je de “God van verrassingen” (Gerry Hughes s.j.).

Wiggert Molenaar s.j.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. In geschenken hebt Gij geen behagen.

In geschenken hebt Gij geen behagen. Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid. (Psalm 51:18-19)

Op de vraag: ‘Wat betekent het voor jou in je dagelijks leven dat je een christen bent?’ krijg je vaak als antwoord: ‘Ik maak er geen potje van!’, ‘Ik ga fatsoenlijk met mijn buren om’, of ‘Ik betaal mijn belasting.’

Natuurlijk, dit zijn geen onbelangrijke dingen, maar komen we hier echt tot de kern? Zijn dit punten waar een atheïst zich onderscheidt van een tamelijk serieuze christen? Communisten lijken mij doorgaans heel goede buren.

Is dat waar het in de eerste plaats om draait: je goed gedragen? Of is het belangrijk een laag dieper te gaan. Velen spreken hier over de laag van het geweten; waar de ontmoeting met God plaatsvindt? Met andere woorden: Hoe is je gebedsleven?

Wie is God voor jou? – Vader! Toen je je pasgeboren zoontje zag, stelde je Hem toen eerst een aantal voorwaarden over hoe Hij zich moest gaan gedragen, of vond je Hem onmiddellijk de allermooiste baby ter wereld?

In het citaat hierboven uit psalm 51 komt dat ook naar voren. Het gaat niet in de eerste plaats om offers, goede daden, ascetisme. Maar veeleer om de houding van waaruit je dit doet; de psalmist noemt hier de “boetvaardigheid”.

Welke woorden zou jij gebruiken om je relatie met God te karakteriseren?

2. Leidraad voor het gebed

Het is begrijpelijk dat je aan het begin van deze retraite denkt: ‘Boetvaardigheid. Zak en as… Heb ik daar wel zin in? Ik word er zo somber van!’ – Houd tijdens deze veertigdagentijd altijd het Licht van Pasen in je achterhoofd. God heeft de mens niet geschapen voor de duisternis.

3. Begin van het gebed

God spreekt zelden luidkeels; Hij fluistert meestal.

Om Hem te horen is stilte een vereiste; in de eerste plaats stilte in je hart.

En… innerlijke stilte bereik je vaak sneller in een stille omgeving.

4. Bijbeltekst voor vandaag, woensdag 22 februari: uit Matteüs 6:1-6,16-18

Beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen. Als u bidt, sluit de deur achter u. Als u vast (zorg dan dat) het bij de mensen niet opvalt.

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

In de Evangelietekst vind je een kort programma voor de veertigdagentijd: meer aandacht voor onze medemensen en ons gebedsleven, en ook een uitnodiging om te vasten. Je kunt alle drie de programmapunten invullen op een manier die bij jou past.

Het valt op dat Jezus aandringt op discretie; het voelt echt als een uitnodiging tot inkeer. Wat is het nut van weinig eten? Wie is erbij gediend dat je je deze woensdag slap voelt? – Misschien helpt het je om de situatie van mensen die structureel te weinig te eten hebben beter in te voelen.

6. Einde van het gebed

Neem nog een ogenblik de tijd, kijk vooruit over het pad dat voor je ligt en kijk opzij naar Jezus die naast je loopt. Denk aan alle mensen die vandaag ook op pad gaan. Misschien helpt het om stil te staan bij alle mensen die je zijn voorgegaan.

Eindig met een eenvoudig gebed, bijvoorbeeld een Onze Vader.

7. Terugblik op het gebed

Hoe voel ik me nu? Onrustig? Bemoedigd?

Voel ik me anders dan aan het begin van het gebed?

Noteer kort wat je opvalt of geraakt heeft.

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 1: Sociale leer van de katholieke Kerk (1/7) (lees meer)

Citaat 1: Je handen openen (lees meer)

Gebedstip 1: Gebed wordt je gegeven (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"