40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

woensdag 5 april 2023

Ignatiaans Bidden

“Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2023

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten?

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten. (Psalm 22:2)

2. Leidraad voor het gebed

Uit de geloofsbelijdenis: “(Jezus,) die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden …” Al deze aspecten van Jezus’ leven zullen deze week bij ons langskomen.

3. Begin van het gebed

Misschien dat je je afvraagt of je niet overweldigd zult worden door al die gebeurtenissen in de Goede Week. Stop deze ongerustheid niet weg, maar vraag God om je te helpen Jezus stap voor stap te begeleiden op zijn lijdensweg.

4. Bijbeltekst voor vandaag, woensdag 5 april: uit Matteüs 26:14-25

De mensenzoon gaat wel heen zoals over Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon overgeleverd wordt.

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

We zijn nu midden in de Goede Week. Deze paradoxale naam herinnert ons eraan om het lijden van Jezus te verbinden met Christus’ verrijzenis die we aanstaande zondag zullen vieren. Ondertussen lopen we stap voor stap mee met Jezus tijdens deze week.

Judas bij de hogepriesters, de voorbereiding voor het paasmaal, aan tafel… Niet ieder van ons houdt zich stil bij hetzelfde aspect van de verslagen van deze week. Dat is ook niet erg; het gaat erom wat jou aanspreekt. Kies een woord, een zegswijze die jou speciaal treft en ‘herkauw’ dit. Ignatius nodigt ons uit ‘te smaken en te proeven’.

6. Einde van het gebed

Op elk punt in de Goede Week – blijde intocht, vriendenmaal, arrestatie in de nacht, rechtbank, kruisweg, Golgotha, bij het graf – onderhoud de band met Jezus. ‘In voorspoed en in tegenspoed, in rijkdom en in armoede…’

7. Terugblik op het gebed

Lukte het je om bij de scène te blijven waar je je op wilde focussen? Om bij Jezus te blijven? Nu is het moment om de betreffende etappe in het licht van Pasen, van Jezus’ overwinning op de dood, te plaatsen en hiervoor te bedanken.

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 7: Sociale leer van de katholieke Kerk (7/7) (lees meer)

Citaat 7: Gelukkige schuld? (lees meer)

Gebedstip 7: Je spiritueel dagboek (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"