40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

zaterdag 1 april 2023

Ignatiaans Bidden

“Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2023

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.

Nota bene: Tijdens deze retraite bieden we iedere zaterdag een geleide meditatie aan in de stijl van onze Bidden Onderweg-podcasts om terug te blikken op de voorbije week. Toen je zag dat Jezus leed zoals welk andere mens – welk effect had dit op je relatie met Jezus? Met God? Klik hier om ernaar te luisteren.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. Uit het diepste diep roep ik U aan

Uit het diepste diep roep ik U aan, Heer; ach, Heer, hoor wat ik zeg, Luister toch naar mijn bidden en smeken. (Psalm 130:1)

2. Leidraad voor het gebed

Oefening baart kunst! De gevoeligheid voor de fluisterstem van God terwijl je bidt met een tekst uit de Bijbel kun je ontwikkelen. Je gebedshouding speelt hierbij een belangrijke rol. Niet alleen je fysieke lichaamshouding, maar ook je spirituele houding. Velen zien je ‘leegmaken’ als een belangrijke eerste stap.

3. Begin van het gebed

Aarzel niet om God aan het begin te vragen je te helpen je open te stellen voor zijn Woord. Vraag Hem je oren te geven om te horen, ogen om te zien, emoties om te voelen…

4. Bijbeltekst voor vandaag, zaterdag 1 april: uit Ezechiël 37:21-28

Uit alle richtingen breng Ik hen samen en leid ze naar hun eigen grond. En daar (…) maak ik één volk van hen: één koning zal heersen over hen allen.

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Bidden met een tekst die oorspronkelijk gericht werd aan het Joodse volk en daar dan profijt uit te halen voor jou persoonlijk – vreemd eigenlijk. Helpt het om het volk Israël te zien als één persoon?

In het Eerste Testament staat de relatie van God met zijn volk centraal. Het volk keert zich regelmatig van God af, maar Hij staat altijd klaar om het weer te omarmen. God laat Israël, laat ons de vrijheid om door schade en schande wijs te worden.

In de tekst van vandaag zien we de tegenstelling: verdeeldheid – eenheid, waarbij de koning de eenheid personifieert. Een persoon kan ook verdeeld zijn; meestal heeft dit lijden als gevolg. De blik op koning Jezus richten helpt om tot integratie te komen.

6. Einde van het gebed

Neem vijf minuten de tijd om je gebed af te ronden (iets voor de wekkerfunctie op je smartphone?). Roep nog kort de momenten op waarop je biddend met je zintuigen verrast werd; waarop God je verraste.

7. Terugblik op het gebed

God heeft je geschapen, niet alleen met een ziel, je verstand, je inbeeldingsvermogen, maar ook met een lichaam en ook je zintuigen. Het is in orde om al die aspecten van je persoon te gebruiken bij het bidden. Wees alert en houd je bevindingen vast.

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 6: Sociale leer van de katholieke Kerk (6/7) (lees meer)

Citaat 6: mee-lijden (lees meer)

Gebedstip 6: Het levensgebed (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"