40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

zaterdag 18 maart 2023

Ignatiaans Bidden

“Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2023

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.

Nota bene: Tijdens deze retraite bieden we iedere zaterdag een geleide meditatie aan in de stijl van onze Bidden Onderweg-podcasts om terug te blikken op de voorbije week. Doet het regelmatig bidden iets met je relatie met God? Klik hier om ernaar te luisteren.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. In een droom verscheen een engel van de Heer

Toen ze de wijk genomen hadden, verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte.’ (Matteüs 2:13)

2. Leidraad voor het gebed

Een christen is, kort gezegd, iemand die Jezus als voorbeeld heeft, die Jezus probeert te volgen. Ter geruststelling: dit is een levenslang leerproces; het is nooit ‘af’. Voorwaarde voor groei is wel dat je regelmatig een ontmoeting met Jezus probeert te hebben, bijvoorbeeld door dagelijks tijd vrij te maken voor gebed.

3. Begin van het gebed

In de Bijbel staan talrijke teksten waarin Jezus iemand ontmoet. Jezus zegt dan verbazend vaak: ‘Wat kan ik voor je doen?’ Laat tijdens je gebed Jezus ook jou bevragen en probeer zo ‘jouw verhaal in het Grote Verhaal van God te schuiven’.

4. Bijbeltekst voor vandaag, zaterdag 18 maart: uit Lucas 18:9-14

De tollenaar, die op een afstand bleef staan, durfde zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te slaan (…) en zei: ‘O God, genade voor een arme zondaar!’

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Dit citaat kan, zeker los van de context, weerstand oproepen: ‘Je kunt ook overdrijven, zeg!’. Jezelf zo nadrukkelijk als een zondaar zien, je zo klein maken als de tollenaar hier, dat is een houding die het in 2023 niet goed doet. Onze autonomie, onze zelfredzaamheid zijn zaken waar tegenwoordig sterk de nadruk op liggen.

Wat Jezus door de figuur van de tollenaar wil illustreren, is zijn besef van afhankelijkheid van God. De mens is geschapen naar Gods beeld en kan best veel, maar uiteindelijk komt al het goede van boven. Je boven God verheffen heeft geen zin; maar jezelf de modder indrukken is evenmin Gods bedoeling.

6. Einde van het gebed

Neem de tijd voor het afsluiten van je gebed; net zoals je waarschijnlijk wat tijd nodig hebt gehad om te beginnen met je gebed. Praktisch: zet je wekker enkele minuten voor je geplande eindtijd.

7. Terugblik op het gebed

Bij het noteren van je impressies over de afgelopen gebedsperiode kun je trefwoorden gebruiken, maar ook kleuren, geluiden, weertypes…

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 4: Sociale leer van de katholieke Kerk (4/7) (lees meer)

Citaat 4: De levende mens (lees meer)

Gebedstip 4: Bidden met je zintuigen (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"