40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

zaterdag 25 februari 2023

Ignatiaans Bidden

“Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2023

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. In geschenken hebt Gij geen behagen.

In geschenken hebt Gij geen behagen. Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid. (Psalm 51:18-19)

2. Leidraad voor het gebed

Het is begrijpelijk dat je aan het begin van deze retraite denkt: ‘Boetvaardigheid. Zak en as… Heb ik daar wel zin in? Ik word er zo somber van!’ – Houd tijdens deze veertigdagentijd altijd het Licht van Pasen in je achterhoofd. God heeft de mens niet geschapen voor de duisternis.

3. Begin van het gebed

God spreekt zelden luidkeels; Hij fluistert meestal.

Om Hem te horen is stilte een vereiste; in de eerste plaats stilte in je hart.

En… innerlijke stilte bereik je vaak sneller in een stille omgeving.

4. Bijbeltekst voor vandaag, zaterdag 25 februari: uit Lucas 5:27-32

  Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering op te roepen, maar zondaars.

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

In deze tekst geeft Jezus aan dat Hij een ‘speciale aandacht voor de zondaars’ heeft. Voor veel christenen is de ‘preferentiële optie voor de armen’ belangrijk. Het verschil tussen de twee visies is dat Jezus vooropstelt dat iedereen, rijken en armen, behoefte heeft aan zijn zorg.

Wellicht is je eerste reactie: ‘Maar voor rijken is het leven toch wel gemakkelijker’. Naar een situatie kijken vanuit het standpunt van Jezus in plaats vanuit jouw positie is vaak verrassend. Kijk eens met Jezus’ blik naar de leefsituatie van rijken.

6. Einde van het gebed

Neem nog een ogenblik de tijd, kijk vooruit over het pad dat voor je ligt en kijk opzij naar Jezus die naast je loopt. Denk aan alle mensen die vandaag ook op pad gaan. Misschien helpt het om stil te staan bij alle mensen die je zijn voorgegaan.

Eindig met een eenvoudig gebed, bijvoorbeeld een Onze Vader.

7. Terugblik op het gebed

Hoe voel ik me nu? Onrustig? Bemoedigd?

Voel ik me anders dan aan het begin van het gebed?

Noteer kort wat je opvalt of geraakt heeft.

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 1: Sociale leer van de katholieke Kerk (1/7) (lees meer)

Citaat 1: Je handen openen (lees meer)

Gebedstip 1: Gebed wordt je gegeven (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"