40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

zaterdag 8 april 2023

Ignatiaans Bidden

“Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2023

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.

Nota bene: Tijdens deze retraite bieden we iedere zaterdag een geleide meditatie aan in de stijl van onze Bidden Onderweg-podcasts om terug te blikken op de voorbije week. Gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald ter helle, verrezen uit de doden… – hier zijn we de afgelopen week allemaal getuige van geweest. Een emotionele achtbaan – hoe ging je hiermee om? Klik hier om ernaar te luisteren.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten?

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten. (Psalm 22:2)

2. Leidraad voor het gebed

Uit de geloofsbelijdenis: “(Jezus,) die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden …” Al deze aspecten van Jezus’ leven zullen deze week bij ons langskomen.

3. Begin van het gebed

Misschien dat je je afvraagt of je niet overweldigd zult worden door al die gebeurtenissen in de Goede Week. Stop deze ongerustheid niet weg, maar vraag God om je te helpen Jezus stap voor stap te begeleiden op zijn lijdensweg.

4. Bijbeltekst voor vandaag, zaterdag 8 april: uit Exodus 14:15 – 15:1

God maakte van de zee droog land en de wateren splitsten. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee door, terwijl de wateren links en rechts een wand vormden.

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Paaszaterdag wordt ook wel Stille Zaterdag genoemd. De Kerk verblijft bij het graf van Jezus. De liturgie is uiterst sober. Misschien een aanleiding om eens na te denken over ‘de liturgie van de stilte’.

In afwachting Christus’ verrijzenis overweegt de Kerk Gods grote daden vanaf het begin. Daarom bidden we vandaag met het verhaal van de doortocht door de Dode Zee, hét verhaal uit de joodse Bijbel over God als Redder en Verlosser.

6. Einde van het gebed

Op elk punt in de Goede Week – blijde intocht, vriendenmaal, arrestatie in de nacht, rechtbank, kruisweg, Golgotha, bij het graf – onderhoud de band met Jezus. ‘In voorspoed en in tegenspoed, in rijkdom en in armoede…’

7. Terugblik op het gebed

Lukte het je om bij de scène te blijven waar je je op wilde focussen? Om bij Jezus te blijven? Nu is het moment om de betreffende etappe in het licht van Pasen, van Jezus’ overwinning op de dood, te plaatsen en hiervoor te bedanken.

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 7: Sociale leer van de katholieke Kerk (7/7) (lees meer)

Citaat 7: Gelukkige schuld? (lees meer)

Gebedstip 7: Je spiritueel dagboek (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"