40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

zondag 19 maart 2023

Ignatiaans Bidden

“Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2023

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. En zo werk ook Ik

Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Mijn Vader werkt ononderbroken, en zo werk ook Ik.’ (Johannes 5:17)

Keer op keer krijgt Jezus verwijten dat Hij zich niet aan de regels houdt, met name die met betrekking tot de sabbatsrust. Het geciteerde antwoord irriteert zijn vijanden zodanig dat ze plannen opzetten om Hem te doden. De Goede Week begint zijn schaduw vooruit te werpen.

In de Geestelijke Oefeningen (GO) doet Ignatius een verrassend voorstel: “Nagaan hoe God in alle dingen op het aardoppervlak voor mij zwoegt en werkt (…). Bijvoorbeeld in de hemel, de elementen, de planten, de vruchten, het vee, enz., door ze het bestaan te geven en in stand te houden, door ze te doen groeien en voelen, enzovoort.” (GO 236)

Volgens een bepaalde theologische opvatting kan God niet zwoegen, want Hij gaat geen relaties aan met de schepping. God is eeuwig en onveranderlijk. Schrijf geen menselijke emoties aan God toe! Maar voor Ignatius met zijn diepe gebedservaring is het duidelijk dat God wel verder gaat, dat Hij zich geeft.

Iets eerder in de Geestelijke Oefeningen (GO 234) staat een mooi gebed: “Neem, Heer, en aanvaard heel mijn vrijheid, mijn geheugen, mijn verstand en heel mijn wil … U hebt het mij gegeven, aan U, Heer, geef ik het terug.” Een wederzijdse gave, die ook tot uitdrukking komt in het delen in Jezus’ zending, inclusief Zijn lijden en sterven.

2. Leidraad voor het gebed

In ignatiaanse kringen hoor je vaak: ‘God zien in alle dingen’, maar probeer je ook eens voor te stellen hoe God de dingen ziet. Of: vervang je egocentrische invalshoek door een theocentrische. Deze verandering geeft vaak meer ruimte, lucht, licht…

3. Begin van het gebed

Anthony de Mello (1931-1987), een jezuïet uit India, schreef een aantal mooie boeken over ignatiaanse spiritualiteit. Vaak verwerkte hij hierin volksverhalen uit de Indiase cultuur. Van hem komt de suggestie om je aan het begin van je gebed voor te stellen dat God naar je kijkt… en dat Hij glimlacht.

4. Bijbeltekst voor vandaag, zondag 19 maart: uit Johannes 9:1, 6

Bij het naar buiten gaan zag Hij een man die al vanaf zijn geboorte blind was. (…) Hij spuwde op de grond, maakte wat slijk van zand en speeksel en streek dat op de ogen van de blinde.

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Christenen proberen een steeds persoonlijkere band met Christus te krijgen. Contemplatief gebed aan de hand van een Evangelietekst waarin Jezus iemand ontmoet kan daarbij heel behulpzaam zijn. Gebruik bij een dergelijke contemplatie zoveel mogelijk je zintuigen.

Ignatius van Loyola maakt de vergelijking tussen: een sportman die probeert zijn conditie te verbeteren door fysieke oefeningen en een christen die zijn relatie met God verdiept door te bidden met teksten uit de Bijbel. In het tweede geval kun je spreken van ‘geestelijke oefeningen’ en dat is ook de naam van Ignatius’ hoofdwerk.

6. Einde van het gebed

Je begon het gebed met je voor te stellen hoe God naar je kijkt tijdens je gebed, tijdens je dagdagelijkse bezigheden. Sluit dit gebed ook af met nadrukkelijk contact te maken met God en eventueel met een tweegesprek.

7. Terugblik op het gebed

Wanneer waren er momenten van ruimte, lucht en licht tijdens je gebed? Andere gevoelens waar je alert op kunt zijn: vrede, warmte, enthousiasme… Noteer ze; dit zijn de momenten waar God ‘glimlachte’ omdat je op de goede weg was.

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 5: Sociale leer van de katholieke Kerk (5/7) (lees meer)

Citaat 5: beoordeeld in het licht van de effecten ervan (lees meer)

Gebedstip 5: Terugblik op je gebed (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"