40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

zondag 2 april 2023

Ignatiaans Bidden

“Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2023

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten?

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten. (Psalm 22:2)

Jezus citeerde deze psalm toen Hij in doodsnood aan het kruis hing. Het is een van de bekendste psalmen. Veel christenen gebruiken dit vers als schietgebed wanneer ze het echt niet zien zitten.

Maar in de psalmen wordt niet alleen uitdrukking gegeven aan nood, alle menselijke emoties komen aan bod: vreugde, angst, kalmte… Augustinus benadrukte de rol van de psalmen met betrekking tot het prijzen van God.

Door God in de woorden van de psalmen te prijzen, leren we God beter kennen. Wanneer we Hem beter kennen, leren we meer van Hem te houden. Door Hem meer lief te hebben vinden we ons geluk in God. Opnieuw volgens Augustinus.

Velen blijven steken bij het gevoel van verlatenheid van deze psalm. Het is belangrijk de hele psalm te bidden, want het gevoel van verlatenheid slaat om in dankbaarheid en lofprijzing. ‘Ik zal uw naam verkondigen… U prijzen in de gemeenschap.’

2. Leidraad voor het gebed

Uit de geloofsbelijdenis: “(Jezus,) die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden …” Al deze aspecten van Jezus’ leven zullen deze week bij ons langskomen.

3. Begin van het gebed

Misschien dat je je afvraagt of je niet overweldigd zult worden door al die gebeurtenissen in de Goede Week. Stop deze ongerustheid niet weg, maar vraag God om je te helpen Jezus stap voor stap te begeleiden op zijn lijdensweg.

4. Bijbeltekst voor vandaag, zondag 2 april: uit Filippenzen 2:6-11

Hij (…) heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen.

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Dit citaat vertelt ons veel over Jezus: gelijk aan God, ontledigd, een mens onderaan de sociale ladder. Theologen spreken hier van kenose: Jezus ontledigt zich van eigen wil en wordt zo volledig ontvankelijk voor Gods wil.

Ook wij proberen ons leeg te maken om ons dan te laten vullen door God – niet altijd even makkelijk. Zowel leegmaken voor én zich openstellen voor Gods wil gaan gepaard met nederigheid en afhankelijkheid en dat vinden de meesten van ons onaantrekkelijk.

Christenen worden bijvoorbeeld uitgenodigd om niet zichzelf centraal te stellen, maar God. Om niet op zichzelf gericht te zijn, maar veeleer op hun medemensen. Jezus ging hierin tot het uiterste: Hij stierf voor zijn vrienden (Johannes 15, 13).

6. Einde van het gebed

Op elk punt in de Goede Week – blijde intocht, vriendenmaal, arrestatie in de nacht, rechtbank, kruisweg, Golgotha, bij het graf – onderhoud de band met Jezus. ‘In voorspoed en in tegenspoed, in rijkdom en in armoede…’

7. Terugblik op het gebed

Lukte het je om bij de scène te blijven waar je je op wilde focussen? Om bij Jezus te blijven? Nu is het moment om de betreffende etappe in het licht van Pasen, van Jezus’ overwinning op de dood, te plaatsen en hiervoor te bedanken.

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 7: Sociale leer van de katholieke Kerk (7/7) (lees meer)

Citaat 7: Gelukkige schuld? (lees meer)

Gebedstip 7: Je spiritueel dagboek (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"