40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

zondag 26 maart 2023

Ignatiaans Bidden

“Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2023

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. Uit het diepste diep roep ik U aan

Uit het diepste diep roep ik U aan, Heer; ach, Heer, hoor wat ik zeg, Luister toch naar mijn bidden en smeken. (Psalm 130:1)

Biddend met Jezus in de lijdensweek is er een risico dat je in een neerwaartse spiraal komt. Probeer dit te voorkomen door je te herinneren dat na de narigheid van Goede Vrijdag het Paasfeest komt met de vreugde van de verrezen Jezus. Ook in psalm 130 lezen we: ‘(Ik ga door een diep dal, maar) mijn hart kijkt uit naar de Heer.’

Als het kwaad goede mensen treft vraag je je af: Waarom staat God dit toe? Een volledig antwoord hierop lijkt moeilijk te geven. De schrijver van deze psalm besluit nadrukkelijk om zijn lijden niet alleen te dragen, maar God daarbij te betrekken, door God te bidden en te smeken – dat is al heel wat.

Wat lezen we nog meer over de schrijver? Hij gelooft in Gods barmhartigheid, vertrouwt op God, hij wacht. Dat wachten zou je ook met geduld kunnen vertalen. Patientia, het Latijnse woord voor geduld, hangt etymologisch samen met lijden; dit suggereert dat lijden ook gepaard gaat met ‘het uitzitten’.

2. Leidraad voor het gebed

Oefening baart kunst! De gevoeligheid voor de fluisterstem van God terwijl je bidt met een tekst uit de Bijbel kun je ontwikkelen. Je gebedshouding speelt hierbij een belangrijke rol. Niet alleen je fysieke lichaamshouding, maar ook je spirituele houding. Velen zien je ‘leegmaken’ als een belangrijke eerste stap.

3. Begin van het gebed

Aarzel niet om God aan het begin te vragen je te helpen je open te stellen voor zijn Woord. Vraag Hem je oren te geven om te horen, ogen om te zien, emoties om te voelen…

4. Bijbeltekst voor vandaag, zondag 26 maart: uit Johannes 11:1-45

Waar hebt u hem neergelegd? vroeg Hij. ‘Komt U maar kijken, Heer’, zeiden ze. Jezus begon te huilen, zodat de Joden zeiden: ‘Hij moet wel veel van Lazarus gehouden hebben.

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

In het citaat van vandaag lezen we dat Jezus huilt na de dood van zijn vriend Lazarus. Er zijn wel meer beschrijvingen van de gevoelens van Jezus in de Bijbel, maar deze maakt extra indruk. Wellicht dat de mededeling dat ook de omstanders onder de indruk waren, hieraan bijdraagt.

Jezus en zijn gevoelens… In de beeldende kunst was er in de afgelopen eeuwen een tendens om Jezus eerder nogal neutraal, boven de emoties verheven af te schilderen. Maar ook hier zijn uitzonderingen. Ik denk aan een gekruisigde Jezus die duidelijk lacht – schokkend, in ieder geval op het eerste gezicht…

Maar het is volkomen normaal dat Jezus gevoelens had. Hij was een man van vlees en bloed. Het was juist de bedoeling dat Hij – Immanuel, God-met-ons – het menselijke bestaan zo volledig mogelijk zou delen. Het voelen van emoties is hiervan een integraal onderdeel.

6. Einde van het gebed

Neem vijf minuten de tijd om je gebed af te ronden (iets voor de wekkerfunctie op je smartphone?). Roep nog kort de momenten op waarop je biddend met je zintuigen verrast werd; waarop God je verraste.

7. Terugblik op het gebed

God heeft je geschapen, niet alleen met een ziel, je verstand, je inbeeldingsvermogen, maar ook met een lichaam en ook je zintuigen. Het is in orde om al die aspecten van je persoon te gebruiken bij het bidden. Wees alert en houd je bevindingen vast.

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 6: Sociale leer van de katholieke Kerk (6/7) (lees meer)

Citaat 6: mee-lijden (lees meer)

Gebedstip 6: Het levensgebed (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"