40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

zondag 5 maart 2023

Ignatiaans Bidden

“Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2023

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. naar het land dat Ik u zal aanwijzen

De Heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat Ik u zal aanwijzen.’ (Genesis 12:1)

Heb je al het gevoel van ‘ik ben op tocht’? Zo niet, ga dapper door. Misschien helpt het om je te herinneren dat je niet alleen onderweg bent; denk aan – en bid voor – de tienduizenden deelnemers aan deze veertigdagenretraite.

In de wereldliteratuur kom je beroemde reisverhalen tegen: de Odyssee, de Goddelijke Komedie… zo ook de Bijbel. Deze week staat Abraham in de schijnwerpers. God vraagt hem, die al een beetje gesetteld leek, om zijn land te verlaten. Er wordt niet vermeld of hij daar zin in had; hij deed het wel.

Abraham wordt ons vaak voorgehouden als iemand met een groot Godsvertrouwen. Hij vertrouwde erop dat God het beste met hem voorhad en dat hij door Gods aanwijzingen te volgen helemaal zichzelf zou worden – zou worden wat God voor hem droomde, in het land dat Hij hem zou wijzen.

2. Leidraad voor het gebed

Wat is het tegendeel van ‘geloof’? Niet zozeer ‘ongeloof’, maar eerder ‘angst’, vooral omdat angst dieper gaat, emotioneler is. In de Evangelielezing van de zondag van deze week horen we Jezus zeggen: ‘Sta op en wees niet bang!’ (Matteüs 17:7)

3. Begin van het gebed

Stel je voor dat God naar je kijkt en… glimlacht. Een mooi psalmrefrein kan hierbij helpen. Denk eens aan: Psalm 34:6. ‘Wie naar Hem opzien, stralen van geluk.’ Er is een mooi Taizé refrein op gemaakt: ‘Qui regarde vers Lui resplendira.’ Hier kan je het beluisteren op YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=L1WKf6FgzcQ

4. Bijbeltekst voor vandaag, zondag 5 maart: uit Matteüs 17:1-9

Opeens klonk er een stem uit die wolk: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind. Luister naar Hem.’

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Christenen volgen Jezus Christus in de overtuiging dat Hij bij uitstek de gids is om bij God te komen. Jezus volgen is iets anders dan Jezus imiteren. Iedereen is uniek – je zult nooit identiek worden aan Jezus. Laat je door Jezus inspireren; naar Hem luisteren is daarbij een belangrijke stap.

Dat is waartoe God ons in het citaat van vandaag oproept. Jezus wordt wel ‘Gods Woord’ genoemd: zijn woorden zijn Gods woorden. Ignatius van Loyola nodigt ons uit om naar Jezus te luisteren, naar Hem te kijken, met Hem mee op te trekken… Dit vraagt wel om inbeeldingsvermogen!

6. Einde van het gebed

Het is vruchtbaar om je gebed af te sluiten met een gesprek ‘als met een vriend’. Ignatius van Loyola denkt aan een gesprek met Jezus, maar een andere gesprekspartner kan ook. Mogelijke gesprekspunten zijn: Wat is er tijdens het gebed gegroeid? Wat neem je mee? Waar ben je dankbaar voor?

7. Terugblik op het gebed

Maak een paar aantekeningen: vaak voldoen enkele trefwoorden. Al schrijvend reflecteer je op je gebed. Bovendien kun je ze nog eens nalezen als voorbereiding op een uitwisseling met je gebedsgroepje, met je begeleider…

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 3: Sociale leer van de katholieke Kerk (3/7) (lees meer)

Citaat 3: Schakel in een keten (lees meer)

Gebedstip 3: hoe Gods Woord je verrast (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"