40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

zondag 9 april 2023

Ignatiaans Bidden

“Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2023

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten?

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten. (Psalm 22:2)

Jezus citeerde deze psalm toen Hij in doodsnood aan het kruis hing. Het is een van de bekendste psalmen. Veel christenen gebruiken dit vers als schietgebed wanneer ze het echt niet zien zitten.

Maar in de psalmen wordt niet alleen uitdrukking gegeven aan nood, alle menselijke emoties komen aan bod: vreugde, angst, kalmte… Augustinus benadrukte de rol van de psalmen met betrekking tot het prijzen van God.

Door God in de woorden van de psalmen te prijzen, leren we God beter kennen. Wanneer we Hem beter kennen, leren we meer van Hem te houden. Door Hem meer lief te hebben vinden we ons geluk in God. Opnieuw volgens Augustinus.

Velen blijven steken bij het gevoel van verlatenheid van deze psalm. Het is belangrijk de hele psalm te bidden, want het gevoel van verlatenheid slaat om in dankbaarheid en lofprijzing. ‘Ik zal uw naam verkondigen… U prijzen in de gemeenschap.’

2. Leidraad voor het gebed

Bij het aansteken van de paaskaars: ‘Christus gisteren en heden – Begin en Einde – Alfa en Omega – Hem behoren tijd en eeuwigheid. Het licht van Christus’ glorievolle verrijzenis moge uit ons hart en onze geest de duisternis verdrijven.’

3. Begin van het gebed

Misschien blijft op deze paasmorgen de vreugde uit, of is zij wat minder dan verwacht. Zo realiseer je je, samen met anderen, dat deze vreugde zich niet laat dwingen; ook zij is een gave. Maar God ziet je verlangen ernaar en waardeert dit ten zeerste!

4. Bijbeltekst voor vandaag, zondag 9 april: uit Johannes 20:1-18

Jezus zei: ´Maria!´. Ze keerde zich nu naar Hem toe en zei: ´Rabboeni!´. Daarop ging Maria van Magdala aan de leerlingen verkondigen: ´Ik heb de Heer gezien.´

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Paaszondag is het feest van de vreugde over Jezus’ verrijzenis. Voor zijn vrienden, kwam het besef geleidelijk; op het tempo en op de manier die bij hem/haar pasten. Maria Magdalena, die een speciale band met Jezus had, komt het snelst tot inzicht. Dit gebeurt wanneer Jezus haar roept bij haar naam: ´Maria!´.

Ook bij ons komt de vreugde over Jezus’ verrijzenis op het moment waarvan God denkt dat we er klaar voor zijn. Wij kunnen hieraan meewerken door binnen een relatie met Jezus te bidden om het geschenk van de blijdschap over zijn verrijzenis.

Zalig Pasen!

– – – – –

Over vijftig dagen viert de Kerk Pinksteren, het feest van de heilige Geest. Een lied waarin de Geest vaak wordt aangeroepen op dat feest is het Veni Creator Spiritus, Latijn voor: Kom Schepper, Geest. Hier enkele zinnen uit dit negende-eeuwse lied:

“Kom Schepper, Geest, daal op ons neer.

Verlicht ons duistere verstand,

geef dat ons hart van liefde brandt.

Doe ons de Vader en de Zoon

aanschouwen op de hoge troon.”

6. Einde van het gebed

Het gesprek met Jezus aan het eind van het gebed op deze paasmorgen… Jezus heeft de strijd gestreden is er als overwinnaar uitgekomen. Hoe voelt het om Jezus’ gevoelens met Hem te delen?

7. Terugblik op het gebed

Lukte het je om bij de scène te blijven waar je je op wilde focussen? Om bij Jezus te blijven? Nu is het moment om de betreffende etappe in het licht van Pasen, van Jezus’ overwinning op de dood, te plaatsen en hiervoor te bedanken.

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 7: Sociale leer van de katholieke Kerk (7/7) (lees meer)

Citaat 7: Gelukkige schuld? (lees meer)

Gebedstip 7: Je spiritueel dagboek (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"