Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

– Ik mag en kan Hem zien in het heden. Waar zie ik Hem aan het werk in mijn leven? Of wat belet mij Hem te zien? Heer, geef mij ogen die U zien en een hart dat U kan ontvangen.

– Om de weg te kennen die naar Hem leidt is geen GPS nodig, wel oprechte luisterbereidheid. Ben ik echt luisterbereid? Wat hindert in mijn huidig leven die luisterbereidheid?

Ik bid met Psalm 25: Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"