Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Gastenboek

In dit gastenboek kan je, in het kort (maximaal 150 woorden), iets kwijt over je gebedservaring bij het doen van de digitale retraite. Hoe heeft het Woord van God tot jou gesproken? Wat heeft je geraakt in het bidden? Het is niet de bedoeling om te reageren op anderen, goede raad of persoonlijke boodschappen te geven, te discussiëren, vragen te stellen of links te delen. Wel om te luisteren naar elkaar. De reacties worden pas gepubliceerd na goedkeuring door de moderatoren.

Deel je gebedservaring

Alle velden zijn verplicht in te vullen. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Je naam : 
Je email-adres : 

Alle berichten van bezoekers

Mayra schreef op 2 april 2024 om 22:58

Goedeavond, Allemaal Zalig Pasen en een gezegende komende tijden. Heer Jezus samen op weg met je.
Blessings.🕊️

Antoinette schreef op 2 april 2024 om 20:45

Ik wil alle deelnemers bedanken voor het gezamenlijk beleven van deze 40 dagentijd.

Berry schreef op 1 april 2024 om 14:10

Deze retraite heeft op veel momenten van stilte bevestigd dat het wegrollen van de steen symbool staat voor het wegrollen van de steen of stenen op ons hart. Om te eindigen bij het nieuwe begin, de wederopstanding, ofwel de kernboodschap van Jezus en zijn Kerk: Mens, vat moed en durf gelukkig te zijn.

Marlene schreef op 1 april 2024 om 12:29

Zalig Pasen aan iedereen! Alleluia! Alleluia!

Hennie schreef op 1 april 2024 om 11:44

Graag wil ik nog aanvullen, dat ik me voor het eerst serieus genomen voel, in mijn zoekende onstuitbare verlangen, en in mijn gevoel van wat goed is en waar. En wat groter is, in mijn zoeken naar God, en de opstanding van Jezus. Dat niet de dood het laatste woord heeft….
Hij heeft mij lief.

marijke schreef op 1 april 2024 om 10:35

heel hartelijk dank voor deze mooie retraite ,het gaf een goede begeleiding in het
proces van uitzuiveren!.

Cathy schreef op 1 april 2024 om 10:12

Dankuwel voor deze mooie retraite zalig Pasen. Ik laat ook de steen van mijn hart weg rollen en ga met open hart de blijde boodschap verkondigen Jezus is verrezen Alleluia.

rosa vanderschueren apotheker schreef op 1 april 2024 om 10:00

Hartelijke dank, aan alle deelnemers, met wie we onze gebedservaringen en gevoelens mochten meedelen via dit dagboek.
Veel dank aan allen die dit mogelijk maakten

Rosa

Peter schreef op 31 maart 2024 om 23:49

Wat ben ik gaan hechten aan al die deelnemers die, soms dag in dag uit, hun gevoelens verwoordden en via dit dagboek deelden. Heel inspirerend. Bedankt allemaal.
Dank ook aan de ontwerpster en allen die deze retraite hebben opgezet.
Tip:
kunnen we uitkijken naar een volgende retraite, mogelijk rond Pinksteren: ontwerper Jos Moons sj ?

Olivia schreef op 31 maart 2024 om 23:18

Misschien voel je je vandaag vol vreugde. Maar wat als dat niet zo is ? Wat als jij je bezwaard voelt door zorgen ? Ook dan is er nog steeds een manier waarop je de Paas vreugde kunt ervaren. Hoe dan ? Door te geloven !

Lieve mensen, ik wens jullie allen een Gezegende Zalige Pasen!

Veel lieve groetjes, en dank jullie allen voor deze mooie retraite !❤️

Madeleine schreef op 31 maart 2024 om 20:33

Heel veel dank voor onze dagelijkse ontmoetingen, voor de schrijfster van deze diepe inhoud. Het was de eerste keer dat ik er dagelijks naar uitkeek. Het wonder is geschied om weer vroeg uit de veren te zijn voor mijn gebed. Voor deze genade ben ik heel dankbaar. Dank om mijn aandacht te spitsen om attent en liefdevol om te gaan met zieken en allen rondom mij. Nog een zalige paastijd voor allen en ieder in het bijzonder!

Anoniem schreef op 31 maart 2024 om 19:55

Jezus Christus bedankt. Bedankt voor deze digitale retraite. Ik dacht dat het niet veel zou zijn, maar had het toch dit meegenomen tijdens het vasten voor meer ervaring en heb ook veel meer ervaren. Ik hoop dat dit blijft bestaan in Nederland. Ik hoop ook dat iedereen wat doneert. Bedankt God.

Nelleke schreef op 31 maart 2024 om 19:20

Wat een dag! De Heer is waarlijk opgestaan!
Ik vraag aan Hem” houd me dicht bij U, laat me nooit meer gaan, voor U leg ik mijn leven neer, verlangend naar Uw vrienschap Heer” e.v.
Prachtige bijéénkomst op t kerkhof en daarna in de gemeente…wat een rijkdom..en alle kidd en kl.kids weer thuis gehad..wat een zegeningen!
En dan nu het afscheid van u allen, de mederetraitanten..
Wat heb ik me opgetrokken aan alle schrijfsels in het gastenboek ook; heel bemoedigend!
U zij de Glorie, opgestane Heer!
Tot D.V.advent( als de Heer vertoefd)
Shalom!

Viviane schreef op 31 maart 2024 om 17:47

Wat een mooie voorbereidingstijd op het grote feest van Pasen.
Laten we voor allen “licht en liefde” zijn.
Een bijzondere DANKJEWEL aan de organisatoren van deze retraite.

lutgart verdonck schreef op 31 maart 2024 om 17:42

Jezus leeft maar anders dan voorheen.

Pasen:verrijzen uit nacht en duisternis,
uit angst en te weinig vertrouwen,
geloven dat de dood een doorgang is,
naar nieuw leven en naar Licht.

De narcis,de tulp en elke zonnestraal
die nu heel even,
tussen regenvlagen licht komt brengen,
ze zijn een teken van nieuw leven,
dat ik sinds Uw dood als verrijzen ervaar.

Een plotse verandering van nieuw en ander leven,
Jezus niet herkennen:”Was ons hart niet brandende in ons?”
Hij zelf is nu onze tochtgenoot.
Jezus,de Bron,het wonder van mijn levensavontuur!

Zalig Pasen!
Dank aan mevr.R.Loyens en de vele tochtgenoten en schrijvers in het gastenboek.

Marie-Louise schreef op 31 maart 2024 om 16:53

Nu de steen weg is, is er werkelijk openheid. Dat voelde ik ook gisteren in de paaswake. Ik ben dankbaar voor de 2 kerkgemeenschappen waar ik schoorvoetend deel van uit ben gaan maken. Een parochie en een pkn gemeente. Een voetwassing op donderdag en vespers bij de pkn gemeente, een hernieuwing van de doopbelofte in eigen bewoordingen in de paaswake. Wonderlijke belevenissen. En dan zijn er nog alle mensen hier die meebidden met Ignatius.
Wat ik U vragen wil is: laat mijn angst voor wat komen gaat in de wereld, plaats maken voor hoop. Laat me zien dat ik contact kan maken met mensen van overal. Contact dat helend is.

Gertruida schreef op 31 maart 2024 om 15:16

“ Zalig Pasen “ aan allen, dank voor deze prachtige retraite en aan allen die hier aan mee hebben gedaan, het heeft mij gesterkt en dichter bij het mysterie van God de Vader de Zoon en de Heilige Geest gebracht. Wat ik meeneem is mij focussen op het Licht, mij naaste liefhebben als mijzelf en vergeving vragen en geven. Komende week zal ik een kaarsje branden voor jullie allen in de Mariakapel

Chris schreef op 31 maart 2024 om 15:01

Zalige Pasen aan iedereen.
Hartelijk bedankt voor de mooie retraite.

Bernadette schreef op 31 maart 2024 om 15:01

Zalig en Vrolijk Pasen aan u allen!
Dank u voor deze mooie en boeiende retraite aan allen die er aan meegewerkt hebben.

Hennie schreef op 31 maart 2024 om 15:00

Dank aan God, dank aan Jezus. En aan allen die dit grote mysterie vorm en woorden hebben gegeven.
Bij de hand genomen te zijn, en zelf mijn persoonlijke zoektocht mogen verwoorden en delen.
Uit de grond van mijn hart, wens ik voor ieder een gezegend Pasen.

Martine schreef op 31 maart 2024 om 11:39

Dank aan allen die voor deze retraite hebben gezorgd. Dank aan al wie deze retraite heeft meegedaan en mij ook met het schrijven in dit gastenboek heeft geholpen om beter tot bezinning te komen. Dank aan alle vrijwilligers die bij gebrek aan priesters binnen onze geloofsgemeenschap onze liturgische gebedsmomenten blijven dragen. Dank, Heer, om al deze medemensen te sturen zodat ik er weer de boost krijg om mijn geloof te delen en voor iedereen te getuigen: alles komt goed, Jezus heeft het ons getoond. Hij is opgestaan. Zijn werk gaat voort! Gods rijk komt! Vrolijk Pasen!

Rita schreef op 31 maart 2024 om 10:48

Zalig Pasen voor iedereen.
Merci voor de makers van de retraite.
Ook dank aan de retraitanten om een stukje van hun ziel bloot te leggen, daardoor hebben ze elk een plaatsje in mijn hart gekregen.

Magda schreef op 31 maart 2024 om 10:37

Zalig Pasen.
Met een gezuiverd hart en klaar ziende ogen kan ik weer op pad…een nieuwe Lente een nieuw Begin…
Hartelijk Dank.

BartG schreef op 31 maart 2024 om 10:00

Verrijzenis vraagt een delicaatheid om er over te praten, in het bijzonder met medemensen die de religieuze feeling missen om er voor open te staan. En toch is Opstanding een mysterie dat we zouden moeten delen. Moge onze ogen blinken wanneer wij getuigen over het Licht dat schijnt over de nieuwe mens in ieder van ons. Zalig Paasfeest

Bernadette schreef op 31 maart 2024 om 09:34

Zalig Pasen aan alle organisatoren van deze retraite!

Dank u om alles wat ik in deze retraite mocht ontvangen, zo dicht bij de Heer!

Bernadette schreef op 31 maart 2024 om 09:31

Aan de organisatoren en alle deelnemers aan deze digitale retraite wens ik van harte Zalige en Vrolijke
Paasdagen toe, alsook in uw families.
Dank ook aan Rita Loyens om deze retraite te schrijven voor ons.
Dank aan allen die hebben meegewerkt om deze retraite tot stand te brengen.
Ik wens u allen een Gezegende Paastijd!

Bernadette Van Impe schreef op 31 maart 2024 om 09:28

Aan de organisatoren en alle deelnemers aan deze digitale retraite wens ik van harte Zalige en Vrolijke
Paasdagen toe, alsook in uw families.
Dank ook aan Rita Loyens om deze retraite te schrijven voor ons.
Dank aan allen die hebben meegewerkt om deze retraite tot stand te brengen.
Ik wens u allen een Gezegende Paastijd!

maggy schreef op 31 maart 2024 om 09:00

Alleluia!

“Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert de Gij VERREZEN zijt!”
Elke dag kunnen we Pasen vieren.

ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA!

Dank aan allen die deze retraite mogelijk maakten

Anita schreef op 31 maart 2024 om 08:49

Zalig Pasen!

Hartelijk dank voor de mooie veertigdagentijd samen ervoor.

Hoop tot de volgende digitale retaite.

Casimir schreef op 31 maart 2024 om 08:43

Jezus is er niet meer. Alleen zijn kleding wordt nog gevonden. Het zijn de sporen van zijn lichamelijke aanwezigheid. Maar de sporen van Zijn opmerkelijk leven op aarde blijven en zullen weldra leiden tot het ontstaan van de Christelijke beweging. Lichamelijk kunnen we Hem niet meer zien, maar Zijn afdruk op de wereld des te meer. Wij kunnen Hem immers zien in alles in de wereld. We kunnen resonantie zoeken in onze medemensen, in de natuur, in de kunst en in heel de wereld. We zien de vooruitgang in alle domeinen van de samenleving en mogen ons niet blind staren op het vele negatieve. We kijken naar de vooruitgang en zien de groei van het Koninkrijk Gods.

Luc schreef op 31 maart 2024 om 07:29

Pasen is voor mij zoals Kerstmis een geboorteverhaal. Met Kerstmis wordt Jezus geboren, met Pasen beleven wij de geboorte van de Paasmens…. een Paasmens is iemand die zijn ego geleidelijk aan de juiste plaats begint te geven, nl. de tweede plaats en meer en meer begint te leven vanuit de liefde die Jezus hem doet ervaren…
Een paasmens voelt zich meer en meer uitgenodigd om dicht bij de bron van liefde te gaan zitten, daar waar de echte liefde ontspringt en in een circulaire beweging zich verspreidt in de grote mensenfamilie…. In het Evangelie staat uiteindelijk niet te lezen wie de steen van het graf heeft weggerold…. persoonlijk ben ik er zeker van dat deze retraite geholpen heeft om de steen van mijn verzegelde bron weg te rollen….en het water dat overvloedig in mijn binnenkant begint te stromen, doet heel veel deugd! Bedankt lieve mensen om jullie inspanningen, om de vele reacties in het gastenboek, vooral om het Woord van God, dat ons dezer dagen zoveel leven gaf!! Ik wens jullie heel veel vreugde en vrede!! Oprecht bedankt!!!

Maria Teofila Engelina Marieke schreef op 31 maart 2024 om 07:13

Het paasmysterie heeft zich

voltrokken.

Gezegend Paasfeest.

Vrede.

Antonia schreef op 31 maart 2024 om 00:29

Ongelofelijke zware retraite. Bijna niet volgehouden. Vanavond na de Licht’mis,de hernieuwde doopbelofte, barste de rots.
You raise me up, to more than i can be. Wat een emotie. Wat een dankbaar gebeuren

Hou vol, je bent niet alleen.
Dank jullie wel voor deze intense maar prachtige retraite
Hou vol, je bent nooit alleen, Jezus, God, is er altijd! Soms gewoon in mensen om je heen.
Zalig Pasen

Linda schreef op 30 maart 2024 om 23:39

Dank aan allen voor deze mooie retraite!
Ondanks het alleen bidden, voelde ik me verbonden met velen!
Zalig Pasen aan iedereen!

AgnesErkelbout schreef op 30 maart 2024 om 22:59

Goddelijke mens Jezus ik voel zo veel liefde voor U. Je lichaam is verheerlijkt en Jij blijft nog een tijdje. Goddelijke mens Jezus ik kniel voor U en heb geen woorden meer. Jezus is opgestaan uit de dood !

Jef schreef op 30 maart 2024 om 22:48

Zalig Pasen aan u Allen.

Antonia schreef op 30 maart 2024 om 22:32

Vanavond hoorden wij in de kerk uit het boek Genesis dat God ons geschapen heeft naar Zijn evenbeeld en Hij zag dat het zeer goed was. Wij zijn goed met onze goede en kwade kanten? Ja…Het is aan ons of wij het kwade of het goede voeden. Jezus heeft ons voorgedaan wat wij kunnen en mogen betekenen. Het is aan ons…..Het Licht schijnt door de duisternis heen. Laten wij een licht zijn voor elkaar.
Zalig Pasen en bedankt voor deze inspirerende 40-dagentijd.

Nelleke schreef op 30 maart 2024 om 22:26

Vandaag een dag van verwachten…op echte blijdschap van Pasen..van dag tot dag mijn weg verder mogen gaan in en met Zijn opstandingskracht…
Vervul o Heiland mijn verlangen…
Shalom..

Myriam schreef op 30 maart 2024 om 21:49

Liefdevolle Heer, vandaag herinneren we ons dat de sluier van duisternis transformeert naar het helderste licht. Het vreselijkste einde wordt het mooiste begin. Wij herinneren ons met bevende harten de diepten van wanhoop die vervaagden om eeuwige hoop te openbaren. De vloek van de dood verslagen door het eeuwige leven. Vandaag gedenken wij met dankbaarheid uw bereidheid om voor onze zonden doorstoken te worden. Wij zingen met overvloedige vreugde over uw wonderbaarlijke opkomst, van het graf van de dood naar een schitterend leven. Dank u voor de belofte van de hemel en uw genereuze uitnodiging van eeuwig leven voor iedereen.
Bedankt voor de inspirerende online retraite en vooral voor iedereen die zijn gebeden en gedachten deelde, aan iedereen wens ik je toe een Zalig Pasen!

Godelieve schreef op 30 maart 2024 om 21:36

Heer, het Verrijzenisverhaal maakt in mij het verlangen wakker dat ook in mijn leven te ervaren nl uw aanwezigheid in mij en in mijn omgeving te zien, te voelen, gewaar te worden. Het is allemaal nog zo onwezenlijk voor mij. En toch… ik geloof, vermeerder mijn geloof.
Geef dat ik mag groeien in het besef dat u leeft, hier en nu, in onze/mijn wereld van vandaag. Ik dank u voor de mensen die op deze weg een voorbeeld zijn voor mij.
Dank aan de mensen die deze retraite weer mogelijk maakten. Zalig Pasen aan hen en aan alle deelnemers.

Petra schreef op 30 maart 2024 om 19:46

Ik zit bij Jezus’ graf.En huil stille tranen. Jezus, mijn Heiland, eindelijk rust. Hoe zou het tussen de Vader en Jezus zijn?
Al die wonden in het balsem. Er is zo veel gebeurd. God heeft gedaan wat Hij heeft beloofd. Zo veel liefde

Zuster johan vandeweyer schreef op 30 maart 2024 om 19:25

Zalig Pasen aan allen.

Dank voor de inleidingen iedere dag. Zij waren een steun om zinvol en gelovig op weg te blijven gaan als volgeling van Jezus.

Ton schreef op 30 maart 2024 om 18:27

Jezus, heel uw leven was voor-zegging voor wat nu gebeurt. U bent naar en met de Vader. Met en in de Vader wenkt U ons om gaande door dit leven thuis te komen bij U, die Liefde bent..

Zalig Pasen voor iedereen! Dank aan diegenen, die deze retraite mogelijk maakten..

Gerardus schreef op 30 maart 2024 om 18:15

Zalig Pasen aan Allen en laat Jezus tot en in ons komen.

Truus schreef op 30 maart 2024 om 16:53

Bedankt voor de mooie retraite.
Zalig Pasen.

Hermaria schreef op 30 maart 2024 om 15:33

zittend op een steen
kijk ik naar binnen
en zie jouw geliefden
rondom je graf

er heerst een ingekeerde stilte
die hoe wonderlijk ook
toch uitreikend is
en mij beroert

er zijn geurende oliën
en een klein lamplicht
brengt schaduwen voort
van mensen bezig met doeken

er wordt mij gevraagd
de steen te verlaten
opdat deze voor het
graf geplaatst kan worden

zoals je zei zal je terugkomen
mijn ziel zal volledig
in vertrouwen op je wachten
mijn ziel weet van jou

Herman schreef op 30 maart 2024 om 15:21

Zalig Pasen aan allen !

Bernadette Van Impe schreef op 30 maart 2024 om 15:21

Jezus, die in heel zijn leven geen steen kreeg om zijn hoofd te ruste te leggen krijgt nu een graf,
fris en nieuw, waarin nog nooit iemand was gelegd.
Wat de vrouw aan tafel te Betanië heel schuchter deed en onder afkeuring – kon men dit geld niet beter
aan de armen geven?- gebeurt nu openlijk en royaal: niet alleen zijn hoofd, zijn hele lichaam wordt beladen
met reukwerk, overvloedig: “Mirre en aloë, wel honderd pond (Joh. 19, 39).
Zijn kleren heeft men afgerukt, zijn lijfrok is verspeeld; en hier is fris linnen, geurend van kruiden,
hier zijn zwachtels en de hoofddoek.
Nooit is de Heer zo koninklijk behandeld met reukwerk en een hagelwit gewaad.
Uit de graflegging van Jezus, De Bloeiende Kruisboom, Gebeden bij het Kruis, Pasen 1983
Kard. Godfried Danneels.

← Oudere berichten Blader door de gebedservaringen