Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Ignatiaans gebed en spiritualiteit

Ignatiaanse spiritualiteit helpt je God te zoeken en te vinden in alle dingen. Deze spiritualiteit komt voort uit de persoonlijke ervaring van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten. De digitale retraites van Ignatiaans Bidden zijn geïnspireerd op de ignatiaans spiritualiteit.

Ignatius was ervan overtuigd dat je God kunt vinden in alle facetten van het leven. Dat betekent dat alles, van liefdesrelaties tot vriendschap en van geluk tot lijden – alles – onderdeel is van het geestelijk leven. Dit komt allemaal samen in de Geestelijke Oefeningen die Ignatius schreef. Dit gebedstraject van dertig dagen vormt de rode draad in deze spiritualiteit.

Wat is een digitale retraite?

Als deelnemer van onze digitale retraite ontvang je in de advents- en 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail. In deze mail staat de meditatie voor de volgende dag. Zo’n meditatie bestaat uit een Bijbeltekst en enkele vraagjes die je helpen om de woorden binnen te laten komen in je hart. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hiervoor uittrekt.

Deelname aan onze digitale retraites is gratis.

Je e-mailadres:

Luisteren naar de stem van God

Als we God willen ontdekken in ons leven, moeten we de tijd nemen om Hem te zoeken in ons leven. Dat betekent stilvallen, je af en toe eens terugtrekken uit de drukte van het moderne leven en luisteren naar de stem van God. Om dan een manier te vinden om te bidden. Een manier die werkt voor jou.

“Schitterend samengesteld, echt ignatiaans. Ik keek er telkens naar uit. Zeker ook naar de geleide ZOOM-meditatie op zaterdag.”

Ignatiaanse spiritualiteit heeft zich al in de levens van miljoenen mensen bewezen als beproefde weg naar God. Het is een weg die je helpt te navigeren door de soms complexe situaties in je leven. Het is een spirituele schat voor de wereld.

Hoe werkt een digitale retraite? Door Nikolaas Sintobin sj.

Digitale retraite: enkele tips

Regelmatig wordt op deze website een retraite aangeboden. Wie zich inschrijft, ontvangt dagelijks een e-mail met aanwijzingen voor het gebed. Op deze website vind je geloofsimpulsen, citaten en gebedstips. Hieronder geven we enkele aandachtspuntjes voor tijdens de retraite.

Wat is ignatiaans gebed?

Het ignatiaanse bidden is in de eerste plaats christelijk bidden. Ignatius van Loyola heeft gedurende zijn lange pelgrimsjaren zich kunnen inspireren aan heel wat verschillende tradities binnen de Kerk. Zijn originele bijdrage is vooral gelegen in het leggen van bepaalde accenten. Zijn intuïties en inzichten over het gebed vind je terug in de Geestelijke Oefeningen.

Contemplerend Bijbelgebed

In het ignatiaanse gebed staat de Bijbel vaak centraal. Het ignatiaanse Bijbelgebed is eerder beschouwend en contemplerend. Het leert om het Woord van God binnen te laten in de eigen, persoonlijke ervaring. In die zin is het erg verschillend van Bijbelstudie. Een ander ignatiaans gebed is het ‘bidden met het 5de evangelie’. Het wordt ook levensgebed genoemd. Dit gaat over bidden met het verhaal van God in je eigen leven, hier en nu. Het ignatiaanse gebed is doorgaans individueel. Maar er er bestaan ook vormen van gemeenschappelijk ignatiaans gebed, in het bijzonder de contemplatieve dialoog.

Geloofsimpuls week 7

Is het nog van deze tijd?

Lees meer

Citaat 7

Daarom ben ik zo gelukkig

Lees meer

Gebedstips 13 & 14

Omgaan met verstrooiingen

Lees meer

Manieren om te bidden

“De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en ordende mijn innerlijk leven.”

Ignatius laat in zijn Geestelijke Oefeningen zien dat hij inzicht heeft in hoe verschillende mensen zich op verschillende manieren met God verbinden. Hij schreef ooit: “Het is gevaarlijk om iedereen dezelfde weg te laten volgen”. Dus, vind wat voor jou werkt!

Het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit biedt verschillende manier van bidden aan – waarvan de digitale advents- en 40-dagenretraite er één is. Er zijn geleide meditatie in tekst en audio, in de video’s op ons YouTube-kanaal gaan we dieper in op verschillende facetten van het geestelijk leven, ook bieden we trajecten aan voor het nemen van belangrijke beslissingen of om God meer op het spoor te komen in je dagelijkse leven. Steeds putten we uit de rijke traditie van de ignatiaanse spiritualiteit (klik hier voor een overzicht van de activiteit van het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit).

Het levensgebed – God steeds weer vinden

Het levensgebed is een belangrijk gebed in de ignatiaanse traditie. Het is een eenvoudig hulpmiddel dat je helpt om je bewust te worden van de manier waarop God actief aanwezig is in jouw leven en waar hij zich heeft laten zien in de dag die achter je ligt.
Bidden onderweg biedt bijvoorbeeld enkele mooie vormen van dit levensgebed aan.

In deze video gaat Nikolaas Sintobin verder in op het levensgebed.

Onderscheiding van de geesten

De onderscheiding van de geesten is een kernbegrip uit de ignatiaanse spiritualiteit. Deze onderscheiding gaat over het groeien in spirituele zelfkennis. Je leert steeds beter te luisteren naar de bewegingen in je hart, bijvoorbeeld tijdens of na een gebedstijd. Als je deze innerlijke ‘antennes’ beter afstemt, lukt het je ook om gedurende de dag te onderscheiden welke diepe gevoelens je bewegen. Wat geeft diepe, langdurige vreugde? Wat is eerder leeg of dor? Door goed te luisteren kun je de uitnodiging van God op het spoor komen. Een uitgestoken hand die je helpt te groeien naar meer leven.

Jezuïet Gregory Brenninkmeijer over de onderscheiding der geesten.

Een goede keuze maken

Ignatius heeft in zijn Geestelijke Oefeningen principes opgesteld voor het nemen van beslissingen. Die hebben al talloos veel mensen geholpen om de juiste keuze te maken op een kruispunt in hun leven. Dit spirituele proces voor het nemen van beslissingen wordt vaak “onderscheidingsvermogen” genoemd, wat betekent luisteren naar de stem van God.

De Geestelijke Oefeningen

De Geestelijke Oefeningen zijn een origineel en levensveranderend gebedstraject dat zich samenbalt rond het leven van Jezus Christus. De Oefeningen gaan uiteindelijk over het loslaten van dingen die je tegenhouden, zodat je een vrijer en vreugdevoller leven kunt leiden, op reis met Christus.

Op zoek naar meer inspiratie? Hier vind je een overzicht van al onze websites en boeken.

Deelname aan onze digitale retraites is gratis.

Je e-mailadres: