Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

– Onze God is geen God die bevelen geeft en ze doet eerbiedigen. Hij nodigt uit. Waar heb ik zijn bescheiden, nederige uitnodiging gehoord in mijn leven? En waartoe nodigde God mij precies uit? Was mijn antwoord als dat van de eerste of de tweede zoon?

– Nederigheid is ook nodig om rouwmoedig van hart te kunnen zijn. Kan ik mijn zwakheid aanvaarden, en voor God brengen?

Ik bid met Psalm 34: Als je hart gebroken is, is de Heer nabij.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"