Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

– God is heel nabij. Hij wil ook in mij mens worden. Maar dat gaat niet vanzelf. Er moet een weg gebaand worden. Daartoe zendt Hij een gezant, Johannes de Doper, die de mensen oproept zich te bekeren. Wie is die gezant van de Heer in mijn leven? Welke weg wijst hij/zij?

– “Johannes” betekent: “God is genadig”. Dat vat heel de zending en de verkondiging van Johannes de Doper samen. Ik draag de naam christen. Welke zending houdt dit in voor mijn leven?

Ik bid met Psalm 25: Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"