Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Wie zeggen de mensen, dat Ik ben, vraagt Jezus aan zijn leerlingen. Petrus ziet in Jezus meer dan zomaar iemand. En Jezus ziet in Petrus meer dan zomaar iemand.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"