Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

De innige relatie die God met de mens heeft is ook voor dichters bijna onmogelijk met woorden te beschrijven. Psalm 139, en ook de vrije vertaling van deze psalm door Huub Oosterhuis, probeert iets van dit geheim aan het licht te brengen. God peilt mijn hart. Hij doorgrondt mij. Hij kent mijn gedachten van verre. Wanneer ik open ben voor zijn nabijheid, geef ik Hem de kans mij op zijn weg te leiden.

Ik wil U bedanken daarvoor, dat Gij mij ontzagwekkend gemaakt hebt.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"