Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Is dat oude verhaal niet een beeld van de werkelijkheid zoals ik die elke dag meemaak?

Het verhaal zegt tevens dat de uiteindelijke overwinning gaat naar het goede en dat het kwaad eens en voor al, definitief, het onderspit delft. Dat is een geloofsuitspraak, want daar is in de realiteit soms weinig van te zien.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"