Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Meerdere malen had Jezus het hun voorgehouden, zijn lijden, dood en verrijzenis. Nu is het zover, en nu wordt de getuigenis van de vrouwen afgedaan als beuzelpraat.

Jezus is niet dood, maar leeft. De dood heeft toch niet het laatste woord. De barmhartigheid blijkt sterker dan alle negatieve krachten, zelfs sterker dan de dood.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"