Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Contempleer langdurig dit prachtige portret van Jezus. Het is de grondwet van het Evangelie, de weg die Jezus gegaan is en waartoe Hij elk van ons – elk op zijn onvervreemdbare wijze – uitnodigt.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"