Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

enkel stilte,
vertoeven bij de gestorven Heer, rouwend, ingekeerd,
gedenkend, dankbaar,
zijn mateloze, alles gevende liefde
voor alle mensen, voor iedere mens, voor mij…

en wachten… met psalm 131… op wat?… op wie?
‘meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters
uitzien naar de morgen…’

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"