Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Elia was voor de schriftgeleerden een uitvlucht om niet te geloven in wat God in hun tijd bewerkte.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"