Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

God is altijd bereid om te helpen. Hij komt te hulp wie Hem daar om vraagt.
Erkennen dat ik hulp nodig heb is noodzakelijk om geholpen te worden.

Als ik God te hulp roep is zijn antwoord: ‘Hier ben ik!’ 

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"