Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

God belooft zijn geliefde volk de hemel op aarde. Voor iedereen in zijn eigen, concrete leven. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Te meer daar deze belofte gedaan wordt op een ogenblik dat het Israël niet goed gaat.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"