Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Telkens als ik begin aan mijn stil gebed, stel ik mij voor hoe God met vriendelijkheid naar mij kijkt. Ik neem daar enige ogenblikken voor. Dan neem ik een houding aan die mijn gebed zoveel mogelijk bevordert. Dus niet een houding die pijn gaat doen of moeite kost. Wel een houding van eerbied.
Ik spreek met God af hoe lang mijn gebedstijd zal duren.

Terug naar "Voorbereiding"