Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Toekomstmuziek. Want de realiteit was bar en boos. Israël voerde oorlogen om zichzelf te verrijken. Armen, weduwen en wezen kwamen om van ellende, terwijl de rijken zich te goed deden aan overdaad. In hun arrogantie dachten ze dat de wereld van hen was. Dwars doorheen die situatie ziet de profeet een nieuwe toekomst. Degenen die zich niets van Gods gebod aantrekken, zijn weggevaagd. Wat overblijft is een sieraad…

  1. Ik kijk naar de wereld om mij heen met de ogen van de profeet Jesaja.
    Wat is in mijn dagen ten hemel schreiend, en roept om een nieuw begin?
  2. En in mijn eigen leven?
  3. Wat zou ik zelf moeten veranderen om die ideale toekomst – wat mij betreft – dichterbij te brengen en tot degenen te mogen behoren die zullen ‘overblijven’ en die zullen passen in die nieuwe toekomst?
  4. Tot slot voer ik een gesprekje al naargelang:

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"