Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Deze woorden werden uitgesproken in een periode dat onrecht hoogtij vierde onder het volk van God. Op zo’n moment zeggen dat rechtvaardigen bezit zullen nemen van de stad… Is daar geen moed voor nodig? Hoe zal dat ontvangen zijn bij de heersende patsers en dikdoeners?
En hoe bij degenen die onder hun onrecht te lijden hadden?

 1. Ik haal mij mensen voor de geest die nu te lijden hebben onder onrecht. Zou ik aan hen eenzelfde toekomst in het vooruitzicht durven stellen? Is dat niet al te gemakkelijk?
 2. Hoe zou de profeet dat geloofwaardig hebben kunnen laten klinken?
  Welke houding maakt zulke mooie woorden geloofwaardig?
 3. Ik voer een gesprekje al naar gelang:
  met de profeet,
  met Jezus,
  met God.

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"