Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Deze tekst bevat een kritiek op de handelwijze van Gods volk. Ze zochten hun hulp niet bij God, maar bij machtige naties als Egypte. Hebben ze dan niet door dat Egypte niets te bieden heeft? Valse verwachtingen; ijdele hoop.
‘Kom tot Mij,’ zegt de Heer, ‘Ik zal je antwoord geven en de weg wijzen.’

  1. Ik kijk naar de wereld van mijn tijd en ga na wat nu de ‘Egyptes’ zijn.
  2. Hoe zit dat bij mij, als ik hulp nodig heb:
    Zoek ik mijn heil bij machtsmiddelen (‘Egyptes’)?
  3. Welke weg wijst de Heer mij?
  4. Ik voer een gesprekje al naar gelang:
    met de profeet, met Jezus, met God…

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"