Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

In de beleving van het oude Israël was de koning de plaatsvervanger van God. Zijn koningschap moest verwijzen naar Gods koningschap. God is de koning van de barmhartigheid, van de naastenliefde, van de armen en de hulpelozen. Naar zo’n koning verlangt de psalm.

  1. Zijn er in mijn dagen koningen en/of leidinggevende politici die lijken op de koning uit de psalm?
  2. En ikzelf? Waar ik het voor het zeggen heb in mijn leven…, waar ik mijn eigen keuzes kan maken en verantwoordelijk ben voor mijn eigen keuzes (‘koning’ of ‘koningin’ ben): ben ik daar een wijze koning of koningin zoals de psalm daarnaar verlangt?
  3. Ik ga de deugden, genoemd in de psalm één voor één na
    en kijk in hoeverre ze op mij al of niet van toepassing zijn.
  4. Aan het eind van mijn gebed voer ik een gesprekje al naar gelang:

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"