Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

‘Baan de Heer een weg door de steppe…’
Dat wil zeggen: je bevindt je nog in de steppe, een dorre vlakte. Nog niets te zien. Desondanks word je gevraagd ín die dorre vlakte een weg te banen voor de Heer.
Te midden van zijn afwezigheid alvast een teken te stellen van zijn (komende) aanwezigheid.

  1. Wat zou in mijn leven gekenschetst kunnen worden als een steppe of een woestijn?
  2. Kan ik geloven dat de Heer daar naartoe komt? Verlang ik daarnaar?
  3. Als ik dat kan geloven en verlangen:
    wat zou ik moeten doen om voor Hem de weg klaar te maken?
  4. Aan het eind van mijn gebed voer ik een gesprekje al naar gelang:

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"