Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Het volk van God leeft in ballingschap. Is – letterlijk – ver van huis.
Maar het zal naar huis terugkeren. Hun voeten zullen zo talrijk zijn,
dat ze – als een scherpe dorsmachine – de bergen zullen doen afslijten tot gebaande wegen naar huis terug.

  1. Ken ik de ervaring ‘ver van huis’ te zijn?
  2. Was er daarna sprake van ‘terugkeer’?
    Langs welke weg ben ik toen gegaan?
  3. Geeft die ervaring in enig opzicht troost, bemoediging voor nu?
  4. Aan het eind van mijn gebed voer ik een gesprekje al naar gelang:

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"