Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Ik doe de voorbereidingen die mij het meeste helpen om tot gebed te komen.
Deze week geef ik met name aandacht aan de verlangens zoals die leven in mijn hart. De grote verlangens die mijn hele leven bestrijken of een langere periode (bv. deze adventstijd); en de kleinere die betrekking op vandaag of op de gebedstijd die ik inga. Ik begin te vragen wat ik verlang.

Terug naar "Voorbereiding"