Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Aan het woord is Bileam, een profeet, opgeroepen om door de koning van Moab. Op hun tocht naar het Beloofde Land stonden de Israëlieten op het punt om zijn land te doorkruisen. Een ramp voor de oogst. Bileam werd uitgenodigd een vloek over het volk uit te spreken. In plaats daarvan sprak hij een zegen uit. Hij kon niet anders. Hij zag hoe de Heer het volk in de toekomst zou zegenen…

  1. ‘Ik zie hem, maar niet heden. Niet hier, maar in de verte…’
    Welke ideaalpersoon of ideaalsituatie zie ik in de verte? Met andere woorden: wat hoop ik, verlang ik voor de (nabije) toekomst? Voor de wereld om mij heen? Voor mij persoonlijk?
  2. Kan ik geloven dat die zegen ook mij geschonken wordt?
    Heeft dat geloof invloed op mijn gedrag, mijn levenswijze?
  3. Christenen geloven dat in Jezus die zegen voorgoed over ons is gekomen?
    Kan ik dat beamen?
  4. Aan het eind van mijn gebed voer ik een gesprekje al naar gelang:

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"