Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Zie wat je hoort. Wat je ziet is een vrouw die geen kinderen kan krijgen. Wat je hoort is: je zult kinderen krijgen. Waarschijnlijk was dat waar zij intens naar verlangde. De boodschap van het verhaal zou kunnen zijn: luister naar je verlangen en laat je in je levenskeuzes leiden door dat verlangen.

  1. Ik leef mij in in de situatie van de vrouw uit het verhaal.
    Probeer haar achtereenvolgende gevoelens mee te beleven.
  2. Ik ga na waar ik van mijzelf weet ‘onvruchtbaar’ te zijn.
  3. Durf ik te geloven, verlang ik er wellicht zelfs naar dat ik daar ooit ‘vruchtbaar’ zal kunnen zijn?
    En maak ik levenskeuzes die met dat verlangen overeen komen?
  4. Aan het eind van mijn gebed voer ik een gesprekje al naar gelang:

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"