Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Dit citaat uit Jesaja wordt van oudsher toegepast op Jezus’ geboorte uit de maagd Maria.
Maar het had natuurlijk ook al betekenis in de dagen van Jesaja zelf, ruim zeshonderd jaar vóór Jezus. In die tijd hadden Jesaja’s woorden betrekking op een situatie vol dreiging. Twee vijandige koningen trokken op Israël af om het te veroveren en leeg te plunderen. Maar de profeet zegt: wees niet bang; nog vóór de jonge vrouw het kind ter wereld brengt, zal de dreiging zijn weggevaagd; en er breekt een tijd aan van God-met-ons.

  1. Ik ga na of er in mijn leven situaties zijn (geweest), waarvan ik achteraf kan zeggen: ‘Daar was God aanwezig.’
  2. Vervolgens vraag ik mij af, welke situatie (van dreiging? van moedeloosheid? of van wat dan ook) daaraan vooraf ging?
  3. Kan ik – achteraf – concluderen dat God al in de situatie van dreiging, moedeloosheid enz. aan het werk was om toe te werken naar het moment dat ik zijn aanwezigheid ervoer?
  4. Ik ga na in hoeverre deze overweging licht werpt op mijn leven nu.
  5. Aan het eind van mijn gebed voer ik een gesprekje al naar gelang:

Terug naar "Gebedssuggesties bij de dagelijkse bijbelteksten"